Gravplassforvaltning


Velg tema gjennom linkene under, så kommer du til rett side for informasjonen.

Hjelp oss å holde gravplassene fine


På samtlige gravplasser i Arendal finnes det røde og grønne avfallsdunker.  Vi ber alle som steller graver om å kaste alt restavfall i røde dunker.  Alt organisk materiale som kan komposteres skal i den grønne dunken. Nye skilter kommer snart. Vi oppfordrer alle besøkende til å plukke avfall og kaste i dunkene! Takk for hjelpen!  

Les mer

 

Hjelp oss å holde gravplassene fine


På samtlige gravplasser i Arendal finnes det røde og grønne avfallsdunker.  Vi ber alle som steller graver om å kaste alt restavfall i røde dunker.  Alt organisk materiale som kan komposteres skal i den grønne dunken. Nye skilter kommer snart. Vi oppfordrer alle besøkende til å plukke avfall og kaste i dunkene! Takk for hjelpen!  

Les mer

 

Justering av vei på Hisøy kirkegård


Kirkegårdsbetjeningen har justert veien på Hisøy kirkegård og satt opp nye kantstein for å markere overgangen mellom vei og plen.  Det er lagt på ny grus, og så snart varmen kommer vil det spire og gro ny grønn plen.

Les mer

 

Justering av vei på Hisøy kirkegård


Kirkegårdsbetjeningen har justert veien på Hisøy kirkegård og satt opp nye kantstein for å markere overgangen mellom vei og plen.  Det er lagt på ny grus, og så snart varmen kommer vil det spire og gro ny grønn plen.

Les mer

 

Oppretting av felt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård


Oppretting av gravfelt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne gravkart for sine gravplasser.  Innenfor Arendal kirkelige fellesråds område har alle kirkegårdene fått nye gravkart og vi arbeider med å rette opp gravplassens inndeling i tråd med gravkartene. På felt HA på Arendal kirkegård har vi utført mindre ju...

Les mer

 

Oppretting av felt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård


Oppretting av gravfelt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne gravkart for sine gravplasser.  Innenfor Arendal kirkelige fellesråds område har alle kirkegårdene fått nye gravkart og vi arbeider med å rette opp gravplassens inndeling i tråd med gravkartene. På felt HA på Arendal kirkegård har vi utført mindre ju...

Les mer