Gravplassforvaltning


Velg tema gjennom linkene under, så kommer du til rett side for informasjonen.

Oppretting av felt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård


Oppretting av gravfelt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne gravkart for sine gravplasser.  Innenfor Arendal kirkelige fellesråds område har alle kirkegårdene fått nye gravkart og vi arbeider med å rette opp gravplassens inndeling i tråd med gravkartene. På felt HA på Arendal kirkegård har vi utført mindre ju...

Les mer

 

Oppretting av felt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård


Oppretting av gravfelt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne gravkart for sine gravplasser.  Innenfor Arendal kirkelige fellesråds område har alle kirkegårdene fått nye gravkart og vi arbeider med å rette opp gravplassens inndeling i tråd med gravkartene. På felt HA på Arendal kirkegård har vi utført mindre ju...

Les mer

 

Navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård


Les mer

 

Navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård


Les mer

 

Oppgradering av krigsgravene på Arendal kirkegård


Les mer

 

Oppgradering av krigsgravene på Arendal kirkegård


Les mer