Oppretting av gravfelt A på Barbu kirkegård


Før snøen kom rakk vi å rette opp gravfelt A på Barbu kirkegård.

 

Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne gravkart for sine gravplasser. I Arendal har alle kirkegårdene fått nye kart, og endel av gravfeltene må rettes opp for å samsvare med gravkartene. Gravfelt A på Barbu kirkegård ble akkurat ferdig før snøen kom, og vi hadde trofaste tilskuere under arbeidet.

Tilbake