I Arendal finnes det etterhvert minnelunder ved flere av gravplassene

Navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård


Les mer

 

Navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård


Les mer

 

Navnet minnelund Hisøy kirkegård


Hisøy kirkegård har fått navnet minnelund.

Les mer

 

Navnet minnelund Hisøy kirkegård


Hisøy kirkegård har fått navnet minnelund.

Les mer

 

Navnet minnelund Arendal kirkegård


   

Les mer

 

Navnet minnelund Arendal kirkegård


   

Les mer