Hjelp oss å holde gravplassene fine


På samtlige gravplasser i Arendal finnes det røde og grønne avfallsdunker.  Vi ber alle som steller graver om å kaste alt restavfall i røde dunker.  Alt organisk materiale som kan komposteres skal i den grønne dunken.

Nye skilter kommer snart.

Vi oppfordrer alle besøkende til å plukke avfall og kaste i dunkene!

Takk for hjelpen!

 

 

Tilbake