Helleheia gravlund


Helleheia gravlund ble anlagt som avlastning for kirkegården ved Stokken kirke. Gravplassen har ikke gravkapell, men på en høyde står en støpul med en kirkeklokke fra Olsen Nauen. Det er også en driftsbygning tilknyttet gravlunden. Støpul og driftsbygning ble tegnet av Terje Thorstensen, og kirkegården ble innviet 30. august 1978. I jubileumsboken om Stokken kirke omtales stedet som Kistefjell.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold, og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Helleheia gravlund med dens mangfold og flotte omgivelser.

 

INFOTAVLE HELLEHEIA GRAVLUND

Informasjonskart Helleheia gravlund

KJØREANVISNING TIL HELLEHEIA GRAVLUND

Google Maps ikon