Fellesrådet

Ledig stilling


Ledig 60 % stilling som sekretær for Tromøy menighetsråd

Les mer

 

Menigheten

Ledig stilling


Ledig 60 % stilling som sekretær for Tromøy menighetsråd

Les mer

 

Fellesrådet

Ledig stilling


Ledig 60 % stilling som kirketjener på Tromøy

Les mer

 

Menigheten

Ledig stilling


Ledig 60 % stilling som kirketjener på Tromøy

Les mer

 

Fellesrådet

Hjelp oss å holde gravplassene fine


På samtlige gravplasser i Arendal finnes det røde og grønne avfallsdunker.  Vi ber alle som steller graver om å kaste alt restavfall i røde dunker.  Alt organisk materiale som kan komposteres skal i den grønne dunken. Nye skilter kommer...

Les mer

 

Menigheten

Hjelp oss å holde gravplassene fine


På samtlige gravplasser i Arendal finnes det røde og grønne avfallsdunker.  Vi ber alle som steller graver om å kaste alt restavfall i røde dunker.  Alt organisk materiale som kan komposteres skal i den grønne dunken. Nye skilter kommer snart. Vi oppfordrer alle besøkende til å plukke avfall og kaste i dunkene! Takk for hjelpen!  

Les mer

 
 

Justering av vei på Hisøy kirkegård

Kirkegårdsbetjeningen har justert veien på Hisøy kirkegård og satt opp nye kantstein for å markere overgangen mellom vei og plen.  Det er l...

Les mer

 

Kirkegårdsveien er åpnet igjen

Kirkegårdsveien er åpnet for biltrafikk igjen.

Les mer

 

Sparetiltak

Grunnet høye strømpriser senkes temperaturen i alle kirker i Arendal med 2 grader.

Les mer

 

Oppretting av gravfelt V på Stokken kirkegård

Oppretting av felt V på kapellkirkegården på Stokken

Les mer

 

Begrenset adkomst til Arendal kirkegård

Kirkegårdsveien blir stengt grunnet veiarbeid

Les mer