Regjeringen oppfordrer oss til å holde avstand, bli hjemme og unngå treffe mange mennesker. Inntil videre gjelder følgende for kirken i Arendal:

  • Kirkevergens kontor vil være stengt for publikum, men vil ha en minimumsbemanning i normal telefontid 10.00 – 14.00
  • Det åpnes for aktivitet og arrangementer for barn og unge under 20 år.
    Det forutsettes her at våre aktiviteter følger «trafikklyset» gjeldende for skoler og barnehager, jfr. oppdatert smittevernveileder
  • Det åpnes for nødvendige samlinger i kirkene med maks 10 tilstede (utover betjening), under forutsetning av at alle tilstede er bosatt i kommunen
  • Unntatt fra dette er begravelser og bisettelser, der allerede innførte retningslinjer videreføres (maks 50 tilstede)
  •  Det blir messefall for ordinære gudstjenestene inntil videre. Det er imidlertid åpent for å ha arrangement ute (maks 200 tilstede + medvirkende).

For enkel oversikt over hva som skjer i menighetene, gudstjenester, konserter, barne- og ungdomsarbeid mv, finnes det en smarttelefon-app som kan benyttes.  Denne gjør også påmelding til gudstjenester og andre antallsbegrensede arrangementer enklere.

 

Fellesrådet

Stell av grav


Er det ønskelig at kirkegårdsbetjeningen tar ansvar for stell av et gravsted, kan man inngå en avtale med kirkevergen om dette.  Dette kan gjelde enten sommerstell eller helårsstell.

Les mer

 

Menigheten

Stell av grav


Er det ønskelig at kirkegårdsbetjeningen tar ansvar for stell av et gravsted, kan man inngå en avtale med kirkevergen om dette.  Dette kan gjelde enten sommerstell eller helårsstell.

Les mer

 

Fellesrådet

PERSONALRÅDGIVER – ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD (100%)


Arendal kirkelige fellesråd ivaretar ansvaret for 11 kirker og 12 kirkegårder, 3 kapeller og 6 preste- og menighetskontor. Videre ivaretar fellesrådet administrative oppgaver på vegne av Den norske kirkes menigheter i Arendal knyttet til økonomi, pe...

Les mer

 

Menigheten

PERSONALRÅDGIVER – ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD (100%)


Arendal kirkelige fellesråd ivaretar ansvaret for 11 kirker og 12 kirkegårder, 3 kapeller og 6 preste- og menighetskontor. Videre ivaretar fellesrådet administrative oppgaver på vegne av Den norske kirkes menigheter i Arendal knyttet til økonomi, personalforvaltning og planverk.

Les mer

 

Fellesrådet

Trefelling ved Flosta kirkegård


Arendal kirkelige fellesråd planlegger å ta ned 20 av de 47 grantrærne som er innenfor kirkegårdsmuren rundt Flosta kirkegård.

Les mer

 

Menigheten

Trefelling ved Flosta kirkegård


Arendal kirkelige fellesråd planlegger å ta ned 20 av de 47 grantrærne som er innenfor kirkegårdsmuren rundt Flosta kirkegård.

Les mer

 
 

Meld deg på - hold deg oppdatert

For å holde deg orientert over hva som skjer i menigheten din, og også for en enkel påmelding til gudstjenester og andre arrangement med an...

Les mer

 

Finn din menighet

Nå kan du enkelt få en oversikt over menighetsgrenser og adresser via tilgang til søkbar adressemodul

Les mer

 

Kirkevergen i Arendal

Kirkevergen i Arendal med stabsfunksjonene knyttet til gravferd og kirkelige handlinger holder til i  i Stoaveien 14, nærmere bestemt Agder...

Les mer