Navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård


 

Vi er nå i gang med å opparbeide navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård.

Minnelunden ligger på den nye delen av kirkegården, på venstre side ved parkeringsplassen.

Minnelunden vil ha plass til 235 urner, og minnesmerket vil være en natursteinsmur i bakkant av gravfeltet. På muren vil det bli satt opp plaketter med navn, fødselsdato og dødsdato på de gravlagte. Foran muren vil det være mulig for besøkende til minnelunden å legge ned blomster og sette lys. Det vil også bli satt frem benker på det hellelagte området foran natursteinsmuren.

Bak muren vil det bli fylt opp med jord, og her vil det bli beplantet med stauder. Selve gravfeltet vil være i forkant av det hellelagte området. Vi håper at det meste av arbeidet med mur og heller vil være ferdig i løpet av vinteren, slik at det kan beplantes til våren. Minnelunden vil være klar til bruk vår/sommer 2020.

Vi håper minnelunden vil være med å forskjønne området, og at den vil bli et fint supplement til den eksisterende gravplassen.

Tilbake