Navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård


 

Minnelunden på Bjorbekk kirkegård er klar for nedsetting av urner.

Minnelunden ligger på den nye delen av kirkegården, på venstre side ved parkeringsplassen, og har plass til et betydelig antall urner. Minnesmerket er en natursteinsmur i bakkant av gravfeltet. På denne muren er det satt opp plaketter som påføres navn, fødselsdato og dødsdato på de gravlagte. Foran muren er det mulig for besøkende til minnelunden å legge ned blomster og sette lys. Det er også benker på det hellelagte området foran natursteinsmuren.

Bak muren er det fyllt opp med jord, og her er det beplantet med stauder. Selve gravfeltet er i forkant av det hellelagte området.

Minnelunden er med å forskjønne området, og er et fint supplement til den eksisterende gravplassen.

Følgende kostnader er knyttet til bruk av minnelunden:
- for bruk av urnegravsted i navnet minnelund vil det for innbyggere i Arendal kommune påløpe en engangskostnad på kr. 12.000 + mva for fredningsperioden (20 år)
- for bruk av urnegravsted i navnet minnelund vil det for utenbys boende påløpe en engangskostnad på kr. 17.000 + mva for fredningsperioden (20 år)
Det gis anledning til å feste gravstedet i 10 år utover fredningstiden.

Tilbake