Bjorbekk kirkegård


Bjorbekk kirkegård ble tatt i bruk like etter at kirken ble innviet i 1884. Den opprinnelige kirkegården bestod av to adskilte stykker. Det ene nord for kirken, og svarer omtrent til den nåværende parkeringsplassen. Den andre er en del av den nåværende kirkegården på østsiden av veien til Omholt. I tillegg ble også en del av den opprinnelige kirketomten brukt som gravplass.

Den første begravelsen fant sted lørdag 26. juli 1884, og i løpet av de neste 70 årene ble 2541 personer gravlagt på Bjorbekk kirkegård.

I årenes løp har det vært nødvendig med flere utvidelser av kirkegården, og allerede i 1890 ble den utvidet for første gang, og det nye stykket kostet kommunen 900 kroner. Samtidig ble hele kirkegården grøftet, og det ble ført opp 50 favner steingjerde rundt kirken. Siste utvidelse var på Lille Lunderød som ble tatt i bruk i 1984. Denne delen har 1930 graver som ble oppgradert sommeren 2017 ved at det øverste jordlaget ble byttet ut.

Kirkevergen har det daglige ansvaret for stell og vedlikehold, og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Bjorbekk kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

KJØREANVISNING TIL BJORBEKK KIRKEGÅRD

Goolge maps ikon

INFOTAVLE BJORBEKK KIRKEGÅRD

Informasjonskart Bjorbekk kirkegård

 

Navnet minnelund på Bjorbekk kirkegård

Les mer

 

Gamle gravminner på Bjorbekk kirkegård

Les mer