Barbu kirkegård


Tomten rundt Barbu kirke ble kjøpt i 1877 i forbindelse med at Barbu ble utskilt som eget prestegjeld.  Barbu kirke ble reist i 1880.  Dalføret bak kirken ble straks tatt i bruk og Skibsfører Reichelt, far til den kjente misjonær Karl Ludivg Reichelt, var den første som ble gravlagt på den nye gravplassen.

Behovet for en større kirkegård meldte seg imidlertid raskt, og i 1884 ble eiendommen "Frydensten" kjøpt og anlagt som Østre kirkegård.  I 1929 ble det reist et gravkapell her finansiert som en gave til menigheten.  Den nyeste delen av Barbu kirkegård ble anlagt foran kirken i 1940.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Barbu kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

 

 

INFOTAVLE BARBU KIRKEGÅRD

Informasjonskart over Barbu kirkegård

KJØREANVISNING TIL BARBU KIRKEGÅRD

Google maps ikon

 

Ledig stilling

Gravplassarbeider 100 % fast stilling

Les mer

 

Oppretting av gravfelt A på Barbu kirkegård

Før snøen kom rakk vi å rette opp gravfelt A på Barbu kirkegård.

Les mer

 

Utbedring av mur på Barbu kirkegård

Les mer