Arendal kirkegård


For mer enn 200 år siden anla innbyggerne i Arendal sin kirkegård i området ved Torbjørnsbu gård.  Den gamle bykjernen hadde svært lite landareal og kirkegården på Tyholmen ble allerede i 1803 ansett som lite egnet.  Planleggingen av ny gravlund startet i 1809 og i 1814 ble området "Rosenstykket" innviet som Arendal kirkegård, tegnet av kunstgartner H.C.Pries.

Gjennom årene er gravlundens areal utvidet flere ganger fra Torbjørnsbu og Høgedal gård.  "Høgedalterrassene" kom til i 1884 og "Spanskestykket" i 1917.  Opprinnelig ble denne delen kalt "Vestre gravlund", men den samtidige "Spanskesyken" førte til at området fikk endret navn.  Den foreløpig siste store utvidelsen er "Rånadalen" i 1975. 

Gravlunden er spesiell med sine familiegravsteder og historiske gravminner, og inneholder både anonym og navnet minnelund.

Arendal kirkegård er blant landets vakreste og Arendal kirkelige fellesråd mottok i 2001 Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for bevaring og godt vedlikehold av gravlunden.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over gravlunden med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

INFOTAVLE ARENDAL KIRKEGÅRD

Informasjonskart over Arendal kirkegård

KJØREANVISNING TIL ARENDAL KIRKEGÅRD

Google map ikon

 

Kirkegårdsveien er åpnet igjen

Kirkegårdsveien er åpnet for biltrafikk igjen.

Les mer

 

Oppretting av felt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård

Oppretting av gravfelt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne ...

Les mer

 

Begrenset adkomst til Arendal kirkegård

Kirkegårdsveien blir stengt grunnet veiarbeid

Les mer

 

Oppgradering av krigsgravene på Arendal kirkegård

Les mer

 

Navnet minnelund

I 2015 ble det etablert navnet minnelund for urner på Arendal kirkegård. Denne er vakkert plassert nederst i Rånadalen. Gravminnet består a...

Les mer

 

Anonym minnelund

Arendal kirkegård har en minnelund der urner settes ned anonymt.

Les mer