OM OSS

Kirkekontoret i Stoaveien 14 omfatter kirkevergens stab.  Prosten i Arendal prosti har også sitt kontor her.

Kirkevegens stab har ansvaret for gravferdsforvaltningen i Arendal kommune.  Kontoret utfører også en rekke tjenester for menighetene i Arendal.

HER FINNER DU OSS

Fra mandag 4. mars 2019 finner du oss i Stoaveien 14, nærmere bestemt i Agder Energis bygg

Kjøreanvisning til Kirkevergen i Arendal

 

 

 

Nærmeste bussholdeplass er Stoa jernbanebru. Hit kommer du med følgende bussruter: 112, 125, 175 og 1910.  Du kan også bruke buss nr 113 til Stoa Vest.

Bussrute finner du her

 

Kirkevergens stab


Kirkeverge

Arnold Lundvall

Treffetid: etter avtale
Telefon: 918 17 977 
 Send epostSend e-post

 

Medlemsregister, arkiv, vigsel

Elin Christensen

Treffetid: onsdag og fredag
Telefon: 37 01 35 85 
 Send epostSend e-post

 

Sentralbord

Jenny Elise Duvaland Nielsen

Treffetid: mandag - tirsdag 10.00 - 14.00
Telefon: 37 01 35 80 
 Send epostSend e-post

 

Sentralbord

Inger Lise Hansen

Treffetid: torsdag 10.00 - 14.00
Telefon: 37 01 35 80 
 Send epostSend e-post

 

Administrasjonsleder

Arne Homme

Treffetid: etter avtale
Telefon: 930 05 745 
 Send epostSend e-post

 

Kirkegårdsadministrasjon

Hanne Ottersland

Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 37 01 35 94 
 Send epostSend e-post

 

Avdelingsleder kirkegårder og kirkebygg

Petter G. Norberg

Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 913 51 084
 Send epostSend e-post

 

Sekretær for prosten

Åse-Kari Bygland Larsen

Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 33 47  
 Send epostSend e-post

Personal og kirkegårdsadministrasjon

Jan Egil Hagli

Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 37 01 35 96 
 Send epostSend e-post

Driftsleder gravplass

Siri Øymoen

Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 959 39 570 
 Send epostSend e-post

 

Personalrådgiver

Elin Høyland

Treffetid: etter avtale
Telefon: 37 01 35 95 / 993 51 834 
 Send epostSend e-post

Ansatte i Agder og Telemark bispedømmeråd


Prost

Jorunn Raddum

Treffetid: etter avtale
Telefon: 934 17 962 
 Send epostSend e-post