arendal kirkelige fellesråd > Gravplassforvaltning > Barbu kirkegård
  • Barbu kirkegård
  • Barbu kirkegård
  • Barbu kirkegård
  • Barbu kirkegård
  • Barbu kirkegård
om barbu kirkegård

Tomten rundt Barbu kirke ble kjøpt i 1877 i forbindelse med at Barbu ble utskilt som eget prestegjeld.  Barbu kirke ble reist i 1880.  Dalføret bak kirken ble straks tatt i bruk og Skibsfører Reichelt, far til den kjente misjonær Karl Ludivg Reichelt, var den første som ble gravlagt på den nye gravplassen.

Behovet for en større kirkegård meldte seg imidlertid raskt, og i 1884 ble eiendommen "Frydensten" kjøpt og anlagt som Østre kirkegård.  I 1929 ble det reist et gravkapell her finansiert som en gave til menigheten.  Den nyeste delen av Barbu kirkegård ble anlagt foran kirken i 1940.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Barbu kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

Kart og kjøreanvisning

Kjøreanvisning til Barbu kirkegård

les mer om
infotavle barbu kirkegård