Kirkelig fellesråd


Arendal kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke med oppgaver innenfor personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning.

Fellesrådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.

Rådet er arbeidsgiver for gravplassansatte, kirketjenere, klokkere, menighetspedagoger, kateket, diakon, organister og administrativt personell.

Kirkas arbeid er delt inn i følgende områder: Kirkemusikk, kirkekultur, gudstjenesteliv, forkynnelse, undervisning og læring, diakoni og globalt engasjement.

Fellesrådets medlemmer 2023-2027


 

Leder

Kristen Bjormyr

Moland menighetsråd

Telefon: 952 02 030 
Send epostSend e-post

Medlem

Elisabeth Lilleholt

Trefoldighet menighetsråd

 

Nestleder

Torgeir Fossestøl

Barbu menighetsråd

Medlem

Hans Andreas Hansen

Tromøy menighetsråd

Medlem

Tom Tjensvold Knutsen

Hisøy menighetsråd

Medlem

Tone Jørgensen Dahlsveen

Øyestad menighetsråd

Medlem

Jorunn Raddum

Oppnevnt av Agder og Telemark biskop

Medlem

Steinar Ostermann

Oppnevnt av Arendal bystyre