Kirkelig fellesråd


Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner med mer enn et sokn. Kirkelig fellesråd så dagens lys i 1997 ved at den kommunale forvaltningen av kirken lokalt innenfor personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning ble flyttet fra kommunen til dette nyopprettede forvaltningsorganet. Kirkelig fellesråd betegnes som en del av kommuneforvaltningen, men er ikke en del av kommunens organisasjon ved at det etter utskillelsen er to separate rettssubjekter og har hver sine folkevalgte organer.

Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. I kommuner med bare et sokn, ivaretar menighetsrådet fellesrådets oppgaver.

Rådet er arbeidgiver for flere av de ansatte i kirken: Kirketjener, gravplassansatte, klokker, menighetspedagog, diakon, menighetssekretær, organist, kontormedarbeidere; i praksis alle andre enn prestene og de statlig ansatte kateketene.

Arendal kirkelige fellesråd 2019-2023


 

Leder

Kristen Bjormyr

Moland menighetsråd

Telefon: 952 02 030 
Send epostSend e-post

Nestleder

Thyra Johanne Monstad

Trefoldighet menighetsråd

 

Medlem

Einar Bore

Barbu menighetsråd

Medlem

Øystein Lien

Tromøy menighetsråd

Medlem

Tom Tjensvold Knutsen

Hisøy menighetsråd

Medlem

Margrethe Halvorsen

Øyestad menighetsråd

Medlem

Jorunn Raddum

Oppnevnt av Agder og Telemark biskop

Medlem

Vigdis Sonesen Thorbjørnsen

Oppnevnt av Arendal bystyre

Fellesrådet har fått møteklubbe


Arendal kirkelige fellesråd har fått møteklubbe!

Les mer
 

Fellesrådet har fått møteklubbe


Arendal kirkelige fellesråd har fått møteklubbe!

Les mer