Tromøy kirkegård


Gravrøyser og oldtidsfunn viser at Tromøy tidlig ble befolket. Tromøy kirke ble opprinnelig bygget som en langkirke i stein, trolig i tiden mellom 1100 og 1150, og kan være en av de aller første kirker som ble reist i Norge. Kirken er senere utvidet og ble ombygget fra langkirke til korskirke på 1700-tallet.

Deler av Tromøy kirkegård er tidfestet til før 1537, og er som middelalderkirkegård automatisk fredet. Den siste utvidelsen av kirkegården ble innviet og tatt i bruk i 2008.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Tromøy kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

INFOTAVLE TROMØY KIRKEGÅRD

Informasjonskart Tromøy kirkegård

KJØREANVISNING TIL TROMØY KIRKEGÅRD

Google Maps ikon

 

Utbedring av mur på Tromøy kirkegård

Les mer