Hisøy kirkegård


Hisøy fikk sin egen kirke og kirkegård i 1849.  Fram tildenne tid ble hisøyfolk som oftest gravlagt på Øyestad kirkegård.

Hisøy kirkegård består av tre adskilte deler.  Den eldste delen ligger rundt kirken der flere av gravene har innramming av stein eller støpejern.  Et mindre areal rund kirken er definert som middelalderkirkegård.

Det er etablert to mindre gravfelt sør for Trommestadveien, og på 1980-tallet ble det anlagt to nye gravfelt ved Flødevigveien.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over gravlunden med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

 

Justering av vei på Hisøy kirkegård

Kirkegårdsbetjeningen har justert veien på Hisøy kirkegård og satt opp nye kantstein for å markere overgangen mellom vei og plen.  Det er l...

Les mer

 

Navnet minnelund Hisøy

Nå er navnet minnelund på Hisøy pyntet med høstblomster.

Les mer

INFOTAVLE HISØY KIRKEGÅRD

Informasjonskart Hisøy kirkegård

KJØREANVISNING TIL HISØY KIRKEGÅRD

Google Maps ikon