Austre Moland kirkegård


Tidlige skrifter viser at det har vært kirke i Austre Moland allerede før reformasjonen (1537), og at det i 1576 var kirkegård rundt kirken. Kirkegården har vært utvidet flere ganger, i 1784, i 1829, i 1965 og i 1980. Siste utvidelse var i 1996 og denne delen grenser inn mot prestegårdshagen. Et mindre areal rundt kirken er definert som middelalderkirkegård.Rundt hele gravplassen er det naturstensmur med porter.

Den gamle muren er beholdt i grensen mellom de to siste utvidelsene, og i denne muren er en to meter lang gråstein nedfeldt. Den stammer visstnok fra katolsk tid, og har antakelig vært et gravminne. Den ble funnet på Haugenessiden, og da man forlenget muren i 1849 ble den satt inn der. På steinen er det inngravert følgende vers forfattet av sogneprest Magelsen som var prest på stedet i 1847-1861:
HIST PÅ STRANDEN STUM JEG LAA
HER TIL DIG JEG TALER SAA
AGT DE DØDES HVILESTED!
BEED DU SELV MAA DØE IFRED!

Sør for gravplassen er det anlagt en fiskeplass for funksjonshemmede, denne har samme adkomst som kirken og kirkegården.
Austre Moland kirkegård har en vakker beliggenhet med utsyn mot Molandsvannet, og er godt synlig fra E18.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Austre Moland kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

INFOTAVLE AUSTRE MOLAND KIRKEGÅRD

Informasjonskart over Austre Moland kirkegård

KJØREANVISNING TIL AUSTRE MOLAND KIRKEGÅRD

Google maps ikon

 

Kjøreanvisning til Austre Moland kirkegård

 

Felling av trær på Austre Moland kirkegård

Les mer