Øyestad kirkegård


Øyestad gamle kirke er en langkirke med murer i stein, trolig fra 1200-tallet.  Kirken brant i 1900 og kun steinmurene sto igjen.  Kirken ble gjenreist ved at det ble bygget nytt tak, nytt tårn som en del av den nye takkonstruksjonen, og nytt våpenhus. Dette arbeidet ble sluttført i 1902.

Østre del av kirkegården, der kirken ligger, er middelalderkirkegård og dermed fredet.  Nordre og søndre del av kirkegården er i senere år fylt opp for å bøte på vanskelige grunnforhold.

Kirkevergen i Arendal har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Øyestad kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

 

INFOTAVLE ØYESTAD KIRKEGÅRD

Informasjonskart Øyestad kirkegård

KJØREANVISNING TIL ØYESTAD KIRKEGÅRD

Google Maps ikon

 

Axel Smith Øyestad kirkegård

Prost Axel Christian Rosenkrantz Smith (1744 – 1823), en uvanlig prest og engasjert samfunnsutvikler.

Les mer