Oppretting av gravfelt V på Stokken kirkegård


Oppretting av felt V på kapellkirkegården på Stokken

 

Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne gravkart for sine gravplasser. Innenfor Arendal kirkelige fellesråds område har alle kirkegårdene fått nye gravkart og vi har startet arbeidet med å rette opp gravplassens inndeling i tråd med gravkartene.

For felt V på Stokken kirkegård (kapellkirkegården) medførte arbeidet at vi utførte mindre justeringer av plasseringen for enkelte gravminner, og etterfylte med jord hvor det var behov.

Tilbake