Oppretting av felt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård


Oppretting av gravfelt HA - Spanskestykket på Arendal kirkegård

Alle gravplassforvaltere er pålagt å utvikle og ta i bruk moderne gravkart for sine gravplasser. Innenfor Arendal kirkelige fellesråds område har alle kirkegårdene fått nye gravkart og vi arbeider med å rette opp gravplassens inndeling i tråd med gravkartene.

På felt HA på Arendal kirkegård har vi utført mindre justeringer av plasseringen for enkelte gravminner, og det er etterfylt med jord hvor det er behov. Det er sådd grassfrø, og det vil også bli ettersådd til våren. 

 

Tilbake