Kantor/ organist i Øyestad menighet


LEDIG 80 % STILLING SOM KANTOR/ ORGANIST 

 

Det er ledig 80 % fast stilling som kantor/organist i Arendal kirkelige fellesråds område med tjenestested  Øyestad menighet. Stillingen kan på sikt bli utvidet til 100 %.

Øyestad sokn har i dag ca. 8 300 medlemmer. I soknet er det tre vakre kirker: Bjorbekk, Engene og Øyestad. I tillegg disponerer menigheten et menighetssenter.
 

Organisten inngår i menighetens stab som også består av sokneprest, kapellan, menighetspedagoger, menighetssekretær og kirketjenere. Staben har kontor i Øyestad menighetssenter, sammen med staben i Hisøy menighet.

 

Bjorbekk kirke har et Klaus Olsen instrument fra 1876 og et digitalt orgel. Øyestad kirke har et Jørgensen/Spigseth orgel fra 1925 med 11 stemmer. Engene kirke har et Walcker positiv med 2 manualer, pedal og 8 stemmer. Kirken har også et digitalt instrument. Det er pianoer i alle kirkene.
På menighetssenteret er det et forholdsvis nytt Schimmel piano i tillegg til et eldre Bechstein flygel og et 4 stemmer Spigseth pipeorgel.

 

Hovedoppgaver:

- Lede det kirkemusikalske arbeid i menigheten

- Bidra til musikalsk mangfold og kvalitet i menigheten

- Være en aktiv deltaker i forberedelse og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige   
   handlinger og øvrige arrangementer i samarbeid med prest og øvrig stab

- Delta på institusjonsbesøk i samarbeid med prest og øvrig stab

- Delta i menighetens satsing på trosopplæring og barnehage- og skolesamarbeid

 

Kvalifikasjoner:

- Kantor/ kirkemusikkutdanning på høyskolenivå

- Annen relevant kompetanse kan vurderes

- Beherske orgel og piano

- Ønskelig med erfaring fra korvirksomhet

 

Vi ønsker oss en person som:

- er driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv

- ønsker å bidra til at kirken oppleves som en åpen og inkluderende folkekirke

- behersker norsk skriftlig og muntlig

 

Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende regulativ og tariffavtale. God pensjonsordning. Søker må disponere bil.

 

Politiattest må legges frem ved ansettelse.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

I forbindelse med intervju til stillingen vil det være aktuelt med prøvespill.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Administrasjonsleder Arne Homme, tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no. For mer informasjon om menigheten, se våre hjemmesider på www.oyestad.menighet.no

 

Søknad med CV sendes innen 06.12.21 til:

Kirkevergen i Arendal Postboks 1823,

4858 Arendal, evt. på mail: post@agderkirken.no

Tilbake