Kirketjener i Trefoldighetskirken


I staben av kirketjenere i Arendal kirkelige fellesråd er det ledig en 80 % stilling med hovedarbeidssted Trefoldighetskirken. Oppstartsdato 01.12.21

 

Hovedoppgaver:

 • føre tilsyn med kirkebygget
 • utføre renhold og enklere bygningsmessige vedlikehold
 • klargjøre kirken og dens umiddelbare uteområde
 • legge til rette for og være tilstede ved gudstjenester, kirkelige handlinger,
  konserter og andre arrangementer i kirken
 • ansvar for sikkerhet under arrangement i kirken
 • ivareta HMS- og brannrutiner
 • utføre vikartjeneste sammen med øvrige kirketjenere bl.a. ved ferie og sykdom

Kvalifikasjoner:

 • vi søker en fleksibel, serviceinnstilt og praktisk person som kan ta initiativ
 • relevant fagbrev eller kirketjenerutdanning er ønskelig, men erfaring kan kompensere for dette
 • gode evner til å møte mennesker i ulike livssituasjoner
 • personlig egnethet og evne til selvstendighet og samarbeid med kollegaer og frivillige i menigheten vil bli vektlagt

Lønns- og arbeidsvilkår:

Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale

God pensjonsordning

Søkeren må være medlem av Den norske kirke.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkevergen v/avd.leder Petter Norberg tlf. 37013580/91351084, evt. mail: Petter.Norberg@agderkirken.no eller til personalrådgiver Elin Høyland, tlf 99351834, evt mail: elin.hoyland@agderkirken.no

 

Søknad med CV sendes Kirkevergen i Arendal på mail: post@agderkirken.no evt. postboks 1823, 4858 Arendal innen 03.10.21

 

Tilbake