Fellesrådet har fått møteklubbe


Arendal kirkelige fellesråd har fått møteklubbe!

 

Pensjonert stiftsdirektør i Ander og Telemark bispedømme, Tormod Stene Hansen, har laget en flott møteklubbe til fellesrådet i Arendal.

Tormod har tredreiing som hobby, så når han takket av som stiftsdirektør for få år siden, laget han like godt en møteklubbe til bispedømmerådet. 

Nå har han bidratt til at møtene i Arendal kirkelige fellesråd kan bli mer effektive, i det han har laget tilsvarende klubbe som ble overrakt fellesrådet i møtet 3. mars.  Klubben er i bjørk, og bjørketreeet har grodd på kirkelig grunn ved Austre Moland kirke. Selv om klubben er utstyrt med kirkens "våpenmerke" Olavsvåpenet, bør den ikke brukes til å klubbe ned rådets medlemmer, men til å klubbe gjennom mange gode vedtak.

Takk til Tormod for en flott gave!

Tilbake