Oppgradering av krigsgravene på Arendal kirkegård


 

Krigsgravtjenesten i Norge er en avdeling av Kulturdepartementet som har som formål å bidra til å ivareta graver over falne fra første- og andre verdenskrig. Arendal kirkelige fellesråd får tilskudd fra Krigsgravtjenesten for å stelle disse gravene og holde dem i hevd. Krigsgravtjenesten jobber sammen med forskjellige nasjoners ansvarlige for krigsgravene, deriblant representanter for Samveldestatene.

Commonwealth War Graves Commision (CWGC) er en flernasjonal organisasjon med hovedsete i England. De har som oppgave å merke og vedlikeholde graver til soldater fra samveldelandene som falt i første og andre verdenskrig. Gravminner og beplanting på disse gravene skal ha et gjenkjennelig preg. Det kreves forskjellige planter under de forskjellige klimatiske forhold for å oppnå dette, så helt likt kan det ikke bli.

I år var Arendal kirkegård en av gravplassene som ble plukket ut til å få en oppgradering. Ansatte fra CWGC kom til Arendal og jobbet sammen med ansatte på Arendal kirkegård. Gravminnene ble rengjort, ny jord og beplanting kom på plass sammen med ferdigplen slik at feltet kom i stand hurtigst mulig. To tyske graver fra 1. verdenskrig fikk samtidig ny beplanting.

 

Tilbake