PERSONALRÅDGIVER – ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD (100%)


Arendal kirkelige fellesråd ivaretar ansvaret for 11 kirker og 12 kirkegårder, 3 kapeller og 6 preste- og menighetskontor. Videre ivaretar fellesrådet administrative oppgaver på vegne av Den norske kirkes menigheter i Arendal knyttet til økonomi, personalforvaltning og planverk.

 

Fellesrådet er arbeidsgiver for ca. 60 ansatte fordelt på 43 årsverk. 12 av disse er knyttet til kirkegårdene, og de øvrige til menighetsstabene og kirkevergens kontor. Fellesrådet har et nært samarbeid med Arendal kommune.
I forbindelse med at vår nåværende personalrådgiver går over i pensjonistenes rekker, søker vi etter en ny person som kan videreføre og videreutvikle denne viktige oppgaven. Personalrådgiveren inngår i kirkevergens stab og har det daglige ansvaret for å ivareta fellesrådets arbeidsgiverpolitikk i hele organisasjonen.


Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og videreutvikle fellesrådets ansvar som arbeidsgiver i tråd med lov og avtaleverk
 • Ivareta relevante lønns- og personalrelaterte systemer og rutiner
 • Bidra i rekruttering av nye medarbeidere
 • Bistå i personalfaglige og arbeidsrettslige spørsmål
 • Følge opp sykmeldte i samarbeid med NAV/IA
 • Delta i lokale lønnsforhandlinger
 • Lede HMS-arbeidet i virksomheten
 • Ivareta sekretæroppgaven i Arbeidsmiljøutvalget
 • Samordne kursvirksomhet og kompetanseutvikling
 • Samhandle med arbeidstakerorganisasjonene
 • Bidra i aktuelle prosjekter og endringsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra fagområdet
 • God kunnskap om avtaleverket i offentlig sektor
 • Godt kjennskap til Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet, nøyaktighet og gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet og ansvarsfølelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Serviceinnstilling
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • God pensjonsordning i Arendal kommunale pensjonskasse.
 • Gode kontorforhold i kirkevergens lokaler på Stoa
 • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø

Søkeren må være medlem av Den norske kirke.
For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: kirkeverge Arnold Lundvall, tlf. 91817977,
e-post: arnold.lundvall@agderkirken.no
Se vår hjemmeside på www.arendal.kirken.no
Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuell intervju.
Søknad med CV, sendes Arendal kirkelige fellesråd, postboks 1823,
4858 Arendal evt. på mail post@agderkirken.no innen 11.03.2021.

Tilbake