Trefelling ved Flosta kirkegård


Arendal kirkelige fellesråd planlegger å ta ned 20 av de 47 grantrærne som er innenfor kirkegårdsmuren rundt Flosta kirkegård.

 

Arbeidet er planlagt utført i løpet av mars og vil ta ca. en uke, trærne hugges og kjøres bort, stubbefresing vil bli utført noe senere.
Bakgrunnen for tiltaket er at noen av trærne dør og tørker inn og er en fare for brekk, andre er blitt så omfangsrike at de hindrer stell og bruk av graver.

Tiltaket vil ikke berøre festere.
 

Tilbake