Vigsel i kirken


Har dere planer om å gifte dere?

 

Da vil vi gjerne få tilby dere vigsel i en av våre mange vakre kirker i Arendal.         
   
Det kan være lurt å planlegge dette i god tid, særlig dersom dere ønsker å benytte en av helgene i sommermånedene. 

Her er en oversikt over hva dere må ordne før vigselen kan finne sted:

 1. Ta kontakt med kirkekontoret for å avtale dato, tid og sted for vigselen.
  Det er mulig å registere ønske om sted, dato og klokkeslett på vår hjemmeside.
  Normalt er aktuelle tidspunkt lørdager kl. 13.00 og 15.00.  Etter at et ønske er sendt inn, vil dere bli kontaktet og få ønsket bekreftet, eller bli enige om et annet tidspunkt.

   
 2. Ta kontakt med folkeregisteret for utfylling av skjemaer for "prøving av  ekteskapsvilkår" – eller last dem ned via linken nedenfor og send dem til folkeregisteret
   
 3. Send prøvingsattesten fra folkeregisteret til det lokale menighetskontoret så snart som mulig.
   
 4. Vigselssamtale må avtales med den presten som skal vie dere. Ta kontakt med det lokale menighetskontoret ca. en måned før vielsen.  Samtalen vil som oftest finne sted i den kirken hvor vielsen skal foregå.  Der vil det også bli en praktisk øvelse/gjennomgang av vigselsritualet.
   
 5. Ta gjerne kontakt med organisten dersom dere har spørsmål eller ønsker når det gjelder musikk/ musikkinnslag under vielsen.
   
 6. Ønsker dere å pynte i kirken før vigselen, må dette avtales på forhånd.

Har dere ellers noen spørsmål, eller er det noe dere lurer på – ring oss gjerne på tlf. 37 01 35 80 eller send en mail til elin.christensen@agderkirken.no
  

Vi ønsker dere lykke til og håper at dere får en fin og minnerik dag!


Mer om vigsel og nødvendige skjema finner du her.. 

Tilbake