Menighetspedagog/menighetsarbeider i Øyestad menighet


Vi har ledig en 30 % stilling som menighetspedagog\-arbeider i Øyestad menighet, Arendal prosti. Tilsettelse snarest.
Øyestad sokn har i dag ca. 8 300 medlemmer. Omlag 2 000 barn og unge tilhører aldersgruppen 0-18 år. 
Innenfor menighetens grenser finnes det 14 barnehager og 4 skoler for barn i grunnskolealder.

 

I soknet er det tre vakre kirker: Bjorbekk, Engene og Øyestad gamle kirke. I tillegg har vi et flott menighetssenter. 
Menighetspedagog/-arbeider inngår i menighetens stab som også består av sokneprest, kapellan, organist, menighetssekretær, menighetspedagog og kirketjenere. 
Øyestad menighet har fine kontorlokaler i Øyestad menighetssenter på Nedenes, sammen med staben i Hisøy menighet

Vi driver diverse aktiviteter på menighetssenter, bedehus osv. i tillegg til gudstjenester i våre 3 vakre kirker. Vi har per dags dato baby- og småbarnssang, SuperOnsdag og SuperLørdag og ellers mange andre aktiviteter for unge og eldre.

Hovedoppgaver:
•    Oppfølging av menighetens trosopplæringsplan 0 – 18 år i samarbeid med øvrig stab 
•    Rekruttere, følge opp og inspirere frivillige medarbeidere
•    Superonsdag – tilbud for barnefamilier, baby- og småbarnssang
•    Delta på ulike trosopplæringstiltak

Kvalifikasjoner:
•    Relevant utdanning
•    Selvstendighet og evne til samarbeid, planlegging, relasjonsbygging og motivering av frivillige medarbeidere.
•    Utdanning som gir kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid, kristendom og pedagogikk.
•    Musikkutdanning og/eller erfaring kan være en fordel
•    Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid og kjennskap til Den norske kirkes trosopplæringsplan.
•    Personlig egnethet vektlegges
•    Datakunnskap og erfaring med ulike kommunikasjonskanaler

Personlige egenskaper:
•    Evne til å inspirere og formidle en levende tro til barn og unge
•    Nyskapende
•    Selvstendig og initiativrik
•    Kontaktskapende og relasjonsbyggende
•    Være fleksibel og ha gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr:
•    Mulighet til å utfolde kreativitet i utviklingen av kristent barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med de andre ansatte, menighetsråd og frivillige medarbeidere.
•    Samarbeid på tvers av menighetene i Arendal prosti, med andre som driver trosopplæring. 
•    Kontorplass i Øyestad menighetssenter på Nedenes.
•    Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde
•    Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Særskilte krav:
•    Den som tilsettes må regne med noe kvelds- og helgearbeid
•    Søkeren må være medlem av Den norske kirke
•    Det må fremlegges politiattest ved tiltredelse i stillingen

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes menighetsrådsleder Børre Hjertnes tlf. 91789193, e-post: leder.oeyestad.menighet@gmail.com eller avdelingsleder Arne Homme tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på www.Øyestad.menighet.no

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.
Søknad med CV sendes Arendal kirkelige fellesråd postboks 1823,  4858 Arendal evt. på mail post@agderkirken.no innen 25.10.2020.

Tilbake