Sekretær for Barbu menighetsråd


Arendal kirkelige fellesråd har ledig 60% stilling som sekretær for Barbu menighetsråd.

 

 

Hovedarbeidssted Barbu menighetskontor.
Hovedoppgaver:
•    Sekretær for menighetsrådet 
•    Budsjett- og regnskapsrutiner for menighetsrådet
•    Post-, journal- og arkivtjeneste for menighetsrådet
•    Forværelsestjeneste 
•    Stabssamarbeid med øvrige ansatte i menigheten

Det ønskes følgende kvalifikasjoner:
•    Kompetanse innen administrasjon/økonomi
•    Gode datakunnskaper - nødvendig opplæring i 
fagprogrammer vil bli gitt
•    Kompetanse i forhold til bruk av sosiale medier
•    Evne til selvstendighet og samarbeid
•    God skriftlig og muntlig formuleringsevne
•    Kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og organisering
•    Personlig egnethet
Vi tilbyr:
•    Gode arbeidsvilkår med ansvar for viktige oppgaver i et godt 
arbeids- og kollegafellesskap 
Lønns- og arbeidsvilkår:
•    Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende 
regulativ og tariffavtale.
•    God pensjonsordning.

Søkeren må være medlem av Den norske kirke.

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Personalrådgiver Øystein Dalsmo, tlf.  91579949, e-post: oystein.dalsmo@agderkirken.no eller administrasjonsleder Arne Homme tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på www.arendal.kirken.no

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuell intervju.

Søknad med CV, sendes Arendal kirkelige fellesråd, postboks 1823,
4858 Arendal evt. på mail post@agderkirken.no innen 05.10.2020.
 

Tilbake