Ledig vikariat


Ledig vikariat som menighetspedagog/ menighetsarbeider innen trosopplæring i Hisøy menighet

 

60% vikariat som menighetspedagog/ menighetsarbeider innen trosopplæring i Hisøy menighet er ledig fra 01.02.2024 til 31.10.24.

Hisøy sokn har i dag ca 3300 medlemmer. Om lag 650 barn og unge tilhører aldersgruppen 0-18 år. Innenfor menighetens grenser finnes det fem barnehager og to barne- og ungdomsskoler hvorav den ene er Arendal International School.

Du vil inngå i menighetens stab som består av sokneprest, kantor, menighetssekretær, kirketjener og klokker. Hisøy menighet har kontor i Øyestad menighetssenter på Nedenes sammen med staben i Øyestad menighet.

I tillegg til gudstjenester i Hisøy kirke drives mange aktiviteter i det nyoppussede Hisøy menighetshus, blant annet High-Five-klubb for 5.-7. trinn, barnekor, søndagsskole og fellesmiddager for familier.

Hovedoppgaver:

· Ha det praktiske og administrative ansvaret for trosopplæringen i menigheten

· Lede eksiterende tiltak innen trosopplæring for aldersgruppen 0 - 18 år

· Videreutvikle og initiere nye tiltak i samarbeid med trosopplæringsutvalget

· Delta i konfirmantundervisningen

· Involvere og veilede frivillige i barne- og ungdomsarbeidet

· Gjennomføre tiltak på prostinivå i samarbeid med andre

Kvalifikasjoner:

· Relevant utdanning og erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid er ønskelig

· Digital kunnskap og erfaring med ulike kommunikasjonskanaler er ønskelig

Personlige egenskaper:

· Evne til å formidle overfor barn og unge

· Selvstendig og initiativrik

· Kontaktskapende og relasjonsbyggende

· Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner

· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

· Spennende og positivt arbeidsfellesskap, både innad i staben, i menigheten og i prostiets fellessatsinger

· Gode arbeidsforhold

· Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde

· Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Særskilte krav:

· Den som tilsettes må regne med noe kvelds- og helgearbeid og leiropphold

· Søkeren må være medlem av Den norske kirke

· Det må fremlegges politiattest ved tiltredelse i stillingen

· Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes menighetspedagog Marthe Aanesland, tlf: 97573796, epost: marthe.aanesland@agderkirken.no, leder av trosopplæringsutvalget Inger Brit Kjøl tlf 47399598, epost ibkjol@hotmail.com eller avdelingsleder Arne Homme tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på www.hisoy.menighet.no

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søknad med CV sendes til Arendal kirkelige fellesråd: post@agderkirken.no

Tilbake