Tilkallingsvikar - pianist/ organist


Ledige stillinger som tilkallingsvikarer - pianist/ organist

 

Har du lyst til å være tilkallingsvikar som pianist/ organist?

Det er stadig behov for pianist-/ organistvikarer på gudstjenester på søndager og helligdager, i alle menighetene i Den norske kirke i Arendal.

Vi søker derfor etter tilkallingsvikarer.

 

Hovedoppgaver:

Delta som pianist/ organist i forberedelse og gjennomføring av gudstjenester i samarbeid med prest og øvrig stab

 

Kvalifikasjoner:

Relevant musikkutdanning

Gode musikkferdigheter på piano og/ eller orgel kan kompensere for dette

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende regulativ og tariffavtale. God pensjonsordning.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju. I forbindelse med intervju til stillingen vil det være aktuelt med prøvespill.

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Administrasjonsleder Arne Homme, tlf. 930 05 745, e-post: arne.homme@agderkirken.no

Søknad med CV sendes innen 17.12.2023 til Kirkevergen i Arendal: post@agderkirken.no

Tilbake