Ledig stilling


Ledig 40 % prosjektstilling som ungdomsarbeider i Barbu menighet

 

Barbu menighet søker ungdomsarbeider i 40 % prosjektstilling frem til 30.06.2025. Mulighet for at to kan dele stillingen hvis ønskelig. Hovedvekten av arbeidet er lagt til kveld og helg. Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig.

Menigheten har, i tillegg til den utlyste prosjektstillingen, en stab bestående av sokneprest, kapellan, diakon, organist, menighetspedagog, kirketjener og menighetssekretær. Alle har kontor på Barbu menighetshus i Nyli Terrasse 4, og jobber tett sammen. Staben møtes til ukentlige stabsmøter.

Barbu menighet driver et aktivt og variert barne- og ungdomsarbeid. Mye av dette arbeidet er tilknyttet Norges KFUK-KFUM. Det jobbes også med å bygge opp et større ungdomsmiljø på tvers av menighetene innenfor Den norske kirke i Arendal.  Barbu menighet ønsker å ha barn og unge som satsingsområde. Mange unge kan ha behov for livsstyrkende samtaler og inkluderende omsorg. Vi søker nå etter en ungdomsarbeider som sammen med øvrige ansatte og frivillige vil være sentral i dette arbeidet.

Hovedoppgaver

 • Hovedansvar for åpent klubbtilbud på menighetshuset
 • Være med på turer og weekendaktiviteter
 • Bygge gode relasjoner til frivillige
 • Samarbeid med eksisterende ungdomsarbeid, deriblant Appell Ten Sing og konfirmantarbeid
 • Bidra i fellesarrangement med fokus på ungdommer i Barbu
 • Formidle kristen tro

 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra kristent ungdomsarbeid er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Kontaktskapende, god formidlingsevne og interesse for ungdom
 • Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med ansatte og frivillige

Søkeren må være medlem av Den norske kirke

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsvilkår med ansvar for viktige oppgaver i et godt arbeids- og kollegafellesskap.
 • Velegnede lokaler i et nyrenovert menighetshus.
 • Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
 • God pensjonsordning

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Menighetsrådsleder Aud Findal Dahl, tlf. 91873624, e-post: audfindaldahl@gmail.com

For mer informasjon om menigheten se vår hjemmeside på www.barbu.menighet.no

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søknad med CV sendes til Arendal kirkelige fellesråd: post@agderkirken.no innen 16.04.23

Tilbake