Oversvømmelse på Arendal kirkegård


 

Mye nedbør denne høsten har ført til at det stadig er oversvømmelse på parkeringsplassen og veien inn til Arendal kirkegård.

Alternativ veg og parkering er Kirkegårdsveien 12, med innkjøring fra Kloppenebakken.

Tilbake