Snart søndag 5.7.2020


<p>Sokneprest Eckhard Graunes tanker om kommende søndags gudstjeneste i Trefoldighetskirken i Arendal</p>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/t0yPM5cRu-0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Tilbake