Gudstjenesteforberedelse i Trefoldighet 21.6.2020


Staben i Trefoldighet menighet forbereder seg til gudstjenesten søndag 21. juni.

 

Tilbake