Tilrettelagt konfirmantundervisning i Arendal og Froland


Alle ungdommer har rett til en konfirmanttid tilpasset deres funksjonsnivå.

 

Konfirmasjon er for alle!

Kirken i Arendal tilbyr konfirmantundervisning i smågrupper som kan erstatte deltagelse i konfirmantarbeidet i lokalmenigheten eller komme i tillegg til det.

 

«Se, smak og kjenn»

Dette undervisningsopplegget tar hensyn til den enkeltes utrustning og vektlegger en god og helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. 

 

10 samlinger

Vi tilbyr 10 tilrettelagte samlinger etter skoletid. Samlingene blir annenhver uke og starter opp i løpet av november. Samlingene blir i en av kirkene i prostiet som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

 

Ta kontakt med konfirmantansvarlig i din menighet så tidlig som mulig for en samtale om hva som passer best for din konfirmant!

 

HEL-konfirmanttilbudet i Arendal og Froland er et samarbeid mellom Froland, Øyestad, Hisøy, Trefoldighet, Barbu, Tromøy og Moland menigheter.

Kontaktperson HEL-konfirmasjon: Sissel Alsvik Øygarden
sissel.alsvik.oygarden@agderkirken.no
Tlf 37061103
 

Tilbake