Ledig stilling


Ledig 60 % stilling som sekretær for Barbu menighetsråd

 

 

Arendal kirkelige fellesråd har ledig 60% stilling som sekretær for Barbu menighetsråd fra 01.01.23.
Hovedarbeidssted er Barbu menighetskontor.

 

Hovedoppgaver:

 • Sekretær for menighetsrådet
 • Budsjett- og regnskapsrutiner for menighetsrådet
 • Post-, journal- og arkivtjeneste for menighetsrådet
 • Resepsjonstjeneste
 • Stabssamarbeid med øvrige ansatte i menigheten

 

Det kreves følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen administrasjon/økonomi, relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende utdanning
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til bruk av sosial medier. Nødvendig opplæring i fagprogrammer vil bli gitt
 • Evne til selvstendighet og samarbeid
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og organisering
 • Personlig egnethet

 

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsvilkår med ansvar for viktige oppgaver i et godt
  arbeids- og kollegafellesskap

 

Lønns- og arbeidsvilkår:

 • Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende
  regulativ og tariffavtale
 • God pensjonsordning

 

Søkeren må være medlem av Den norske kirke.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes:  Administrasjonsleder Arne Homme
tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på barbu.menighet.no

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuell intervju.

 

Søknad med CV, sendes innen 09.10.22 til: post@agderkirken.no 

Tilbake