Ledig stilling


Ledig 60 % fast stilling som sekretær for Barbu menighetsråd

 

Arendal kirkelige fellesråd har ledig 60 % fast stilling som sekretær for Barbu menighetsråd.
Hovedarbeidssted er Barbu menighetskontor.

 

Barbu menighet er en av seks menigheter i Den norske kirke i Arendal, og har 5 210 medlemmer. I menigheten er det tilsatt sokneprest, kapellan, organist, kirketjener, diakon, menighetsarbeider og menighetspedagog.

Barbu kirke ligger vakkert til i utkanten av Arendal sentrum. I tillegg til ordinære gudstjenester og kirkelige handlinger som vigsel og begravelser, er det også et rikt musikkliv med flere kor. Menigheten har et nyoppusset menighetshus hvor det er kontorer til menighetens ansatte. I tillegg til et utadrettet diakoniarbeid og aktivt voksenarbeid, drives det et utstrakt barne- og ungdomsarbeid av ansatte og frivillige i menigheten.

 

Hovedoppgaver:

 • Sekretariat for menighetsrådet
 • Budsjett- og regnskapsarbeid for menighetsrådet
 • Post-, journal- og arkivtjeneste for menighetsrådet
 • Ansvar for sentrale oppgaver i driften av menigheten
 • Samarbeid med ansatte i staben og frivillige i menigheten

 

Det er for tiden en endring i organiseringen av Arendal kirkelige fellesråd, og andre oppgaver kan komme til

 

Det kreves følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen administrasjon/økonomi, relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende utdanning
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til bruk av sosiale medier
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Evne til selvstendighet og samarbeid
 • Kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og organisering og lojalitet mot Den norske kirkes verdigrunnlag
 • Personlig egnethet

 

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsvilkår
 • Nyoppussede kontorlokaler
 • Godt arbeidsfellesskap i hyggelig miljø
 • Nødvendig opplæring i fagprogrammer vil bli gitt
 • AFP-ordning og god pensjonsavtale med Arendal kommunale pensjonskasse

 

Stillingen gir gode utviklingsmuligheter for rette vedkommende

 

Lønns- og arbeidsvilkår:

 • Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes kirkeverge Bjørg Løhaugen, tlf. 90 77 29 59, e-post: bjorg.lohaugen@agderkirken.no. For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på barbu.menighet.no

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

 

Søknad med CV sendes Arendal kirkelige fellesråd på e-post til: post@agderkirken.no innen 07.04.24

Tilbake