Gravlys på gravplassene


Forbud mot bruk av frittstående gravlys med metallokk på gravplassene i Arendal.

 

Det har kommet flere henvendelser og bekymringer til Kirkevergen i Arendal om bruk av gravlys på kirkegårdene våre.

Flere kommuner har i den senere tid innført forbud mot frittstående gravlys med metallokk, og nå har Arendal gjort det samme.

Gravlysene kan fraktes bort av dyr som ferdes på kirkegårdene. Særlig er det problem at fugl flytter dem, hakker på dem og at både plast og metall dermed blir spredt. Skjærer liker å spise innholdet i lysene, som ofte er laget av en blanding av ulike typer olje eller voks, som palmeolje eller parafin. Når lysene brytes ned til mindre deler, blir disse også spredt av vinden både på kirkegårdene og på areal utenfor.

Gravlysene fraktes også av vind og vær ut i naturen og på areal utenfor kirkegården, og har et potensiale for å brytes ned til mikroplast og også tas opp av dyr som lever rundt kirkegården.

I Arendal har vi noen steder gårdsareal som brukes til dyrefor (silo) nær inntil kirkegården og det er en fare for at slike gravlys kommer i formaskinen, blir hogget opp til små plast og metallbiter og ender i dyrenes fòr. Det er et potensiale for store skader og død for dyrene som utsettes for dette. 

Kirkevergen har stor forståelse for at etterlatte ønsker å tenne lys på gravsteder. Dette er et forbud mot en type lys, ikke for lys på gravsteder generelt. Det finnes gode alternative løsninger, som både er mer hensiktsmessige når det gjelder brannfare og som ikke har miljøutfordringer som de frittstående lysene har.

Plast er generelt et miljøproblem i samfunnet, og Fellesrådet og kirkevergen ønsker å bidra til å redusere plastbruk og forekomst av plastavfall i naturen.

Har du spørsmål om dette, så kontakt gjerne de ansatte på kirkegårdene våre eller ring Kirkevergens kontor på tlf. nr 37 06 11 00.

Tilbake