Ledig stilling


Ledig stilling som biorganist i 20 % stilling 

 

Det er ledig 20% fast stilling som biorganist i Arendal kirkelige fellesråd. Oppstartsdato etter avtale.

Moland menighet vil for tiden være hovedarbeidssted, men biorganisten vil ved behov kunne tillegges arbeidsoppgaver knyttet til andre menigheter i Arendal.

Moland sokn har i dag ca. 5500 medlemmer, og ligger vakkert til i den østlige delen av Arendal kommune på Sørlandet. I soknet er det tre kirker: Stokken, Flosta og Austre Moland. Det holdes noen gudstjenester i andre misjons-/bedehus i samarbeid med andre menigheter og organisasjoner. Vi har også en del friluftsgudstjenester.

Biorganisten inngår i menighetens stab som består av sokneprest, kapellan, menighetspedagog, menighetssekretær, kirketjenere og organist i 100 % stilling. Staben har kontor i Kuben kulturhus som ligger sentralt på Eydehavn.

 

Alle tre kirker har pipeorgler og piano eller flygel.

Stokken kirke har et eldre Jørgensen orgel som er blitt forandret gjennom årene og et utmerket Kawai flygel. Kirkerommet har en nydelig akustikk, og i tillegg har vi et menighetssenter med Yamaha flygel. Flosta og Austre Moland kirker har mekaniske pipeorgler av bra kvalitet med to manualer og pedal.

 

Biorganisten vil ha som oppgave:

  • å planlegge og gjennomføre gudstjenester på søn- og helligdager
  • korarbeid etter avtale

Kvalifikasjonskrav:

  • Det er ønskelig at søkere har organistutdanning
  • Annen relevant utdannelse/erfaring kan vurderes
  • Ønskelig med erfaring fra korvirksomhet og band

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende regulativ og tariffavtale. God pensjonsordning. Søker må disponere bil.

Politiattest må legges frem ved ansettelse.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

 

Søknad med CV sendes innen 14.08.22 til:

Kirkevergen i Arendal, P.b. 1823, 4858 Arendal,

eller på e-post: post@agderkirken.no

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Administrasjonsleder Arne Homme, tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no. For mer informasjon om menigheten, se våre hjemmesider på www.moland.menighet.no

Tilbake