arendal kirkelige fellesråd > Kontakt
om oss

Kirkekontoret i Stoaveien 14 omfatter kirkevergens stab.  Prosten i Arendal prosti har også sitt kontor her.

Kirkevegens stab har ansvaret for gravferdsforvaltningen i Arendal kommune.  Kontoret utfører også en rekke tjenester for menighetene i Arendal.

Her finner du oss

Fra mandag 4. mars 2019 finner du oss i Stoaveien 14, nærmere bestemt i Agder Energis bygg

Kjøreanvisning til Kirkevergen i Arendal

 

 

 

Nærmeste bussholdeplass er Stoa jernbanebru. Hit kommer du med følgende bussruter: 112, 125, 175 og 1910.  Du kan også bruke buss nr 113 til Stoa Vest.

Bussrute finner du her

Kontakt

Arendal kirkelige fellesråd
 Besøksadresse:
      Stoaveien 14
      4848 Arendal
Telefon: 37 01 35 80
 Send E-post

Postadresse:
Postboks 1823
4858 Arendal

kontonr.: 3000.30.54248

Kirkeverge
Arnold Lundvall
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 918 17 977 Send epost

 

Prost
Jorunn Raddum
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 934 17 962 Send epost

 

Administrasjonsleder
Arne Homme
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 930 05 745 Send epost

 

Personal, sekretær for prosten
Åse-Kari Bygland Larsen
Treffetid: mandag og torsdag
Telefon: 37 01 35 95 Send epost

 

Avdelingsleder kirkegårder og kirkebygg
Petter Norberg
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 913 51 084 Send epost

 

Sentralbord
Eleonore Irmgart Simon
Treffetid: tirsdag - torsdag
Telefon: 37 01 35 80 Send epost

 

Personalrådgiver
Øystein Dalsmo
Treffetid tirsdag, torsdag og fredag
Telefon: 37 01 35 85 Send epost

 

Medlemsregister, arkiv, vigsel
Elin Christensen
Treffetid: onsdag og fredag
Telefon: 37 01 35 85 Send epost

 

Personal og kirkegårdsadministrasjon
Jan Egil Hagli
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 37 01 35 96 Send epost

 

Kirkegårdsadministrasjon
Hanne Ottersland
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 37 01 35 94 Send epost

 

Institusjonsprest
Inge Berg Pettersen
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 994 04 666 Send epost

 

Sentralbord
Jenny Elise Duvaland Nielsen
Treffetid: mandag
Telefon: 37 01 35 80 Send epost