om oss

Kirkekontoret på rådhuset omfatter kirkevergens stab.  Prosten i Arendal prosti har også sitt kontor her.

Kirkevegens stab har ansvaret for gravferdsforvaltningen i Arendal kommune.  Kontoret utfører også en rekke tjenester for menighetene i Arendal.

Kontakt

Arendal kirkelige fellesråd
 Besøksadresse:
      Arendal kultur- og rådhus
      Sam Eydes plass 2, 4. etg
      4836 Arendal
Telefon: 37 01 35 80
 Send E-post

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

kontonr.: 3000.30.54248

Kirkeverge
Arnold Lundvall
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 918 17 977 Send epost

 

Prost
Jorunn Raddum
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 934 17 962 Send epost

 

Administrasjonsleder
Arne Homme
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 930 05 745 Send epost

 

Personal, sekretær for prosten
Åse-Kari Bygland Larsen
Treffetid: mandag og torsdag
Telefon: 37 01 35 95 Send epost

 

Avdelingsleder kirkegårder og kirkebygg
Petter Norberg
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 913 51 084 Send epost

 

Sentralbord
Eleonore Irmgart Simon
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 37 01 35 80 Send epost

 

Personalrådgiver
Øystein Dalsmo
Treffetid tirsdag, torsdag og fredag
Telefon: 37 01 35 85 Send epost

 

Medlemsregister, arkiv, vigsel
Elin Christensen
Treffetid: onsdag og fredag
Telefon: 37 01 35 99 Send epost

 

Personal og kirkegårdsadministrasjon
Jan Egil Hagli
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 37 01 35 96 Send epost

 

Kirkegårdsadministrasjon
Hanne Ottersland
Treffetid: mandag - fredag
Telefon: 37 01 35 94 Send epost

 

Institusjonsprest
Inge Berg Pettersen
Treffetid: Etter avtale
Telefon: 994 04 666 Send epost