• Hisøy kirkegård
  • Hisøy kirkegård
  • Hisøy kirke
om hisøy kirkegård

Hisøy fikk sin egen kirke og kirkegård i 1849. Fram til denne tid ble Hisøyfolk som oftest gravlagt på Øyestad kirkegård.

Hisøy kirkegård består av tre adskilte deler. Den eldste delen ligger rundt kirken der flere av gravene har innramming av stein eller støpejern. Et midre areal rundt kirken er definert som middelalderkirkegård.

Det er etablert to mindre gravfelt sør for Trommestadveien, og på 80-tallet ble det anlagt to nye gravfelt ved Flødevigveien.

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Hisøy kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

nyheter

Nymalt kapell

Som sikkert mange har lagt me rke til så har Hisøy kapell blitt pusset opp i lø...

Kart og kjøreanvisning

Kjøreanvisning til Hisøy kirkegård

les mer om

Minnestøtten

Minnestøtten ble reist i 1947 etter initiativ fra lokalbefolkningen på Hisøy f...   Les mer...

infotavle hisøy kirkegård