arendal kirkelige fellesråd > Gravplassforvaltning > Hisøy kirkegård
  • Hisøy kirke
  • Hisøy kirkegård
  • Hisøy kirkegård
  • Navnet minnelund Hisøy
  • Hisøy kirkegård
  • Hisøy kirkegård
om hisøy kirkegård

Hisøy fikk sin egen kirke og kirkegård i 1849. Fram til denne tid ble Hisøyfolk som oftest gravlagt på Øyestad kirkegård.

Hisøy kirkegård består av tre adskilte deler. Den eldste delen ligger rundt kirken der flere av gravene har innramming av stein eller støpejern. Et midre areal rundt kirken er definert som middelalderkirkegård.

Det er etablert to mindre gravfelt sør for Trommestadveien, og på 80-tallet ble det anlagt to nye gravfelt ved Flødevigveien.

Våren 2018 ble det etablert en navnet minnelund på Hisøy kirkegård. Minnelunden har plass til 16 urner, og har felles gravminne med navn på de gravlagte.


Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Hisøy kirkegård med dens mangfold, interessante historie og flotte omgivelser.

nyheter

Navnet minnelund Hisøy

Nå er navnet minnelund på Hisøy pyntet med høstblomster.

Nymalt kapell

Som sikkert mange har lagt me rke til så har Hisøy kapell blitt pusset opp i lø...

Kart og kjøreanvisning

Kjøreanvisning til Hisøy kirkegård

les mer om

Navnet minnelund Hisøy kirkegård

Hisøy kirkegård har fått navnet minnelund.   Les mer...

Minnestøtten

Minnestøtten ble reist i 1947 etter initiativ fra lokalbefolkningen på Hisøy f...   Les mer...

infotavle hisøy kirkegård