arendal kirkelige fellesråd > Gravplassforvaltning > Helleheia gravlund
  • Helleheia gravlund
  • Helleheia gravlund
  • Helleheia gravlund
  • Helleheia gravlund
om helleheia gravlund

Helleheia gravlund ble anlagt som avlastning for kirkegården ved Stokken kirke. Gravplassen har ikke gravkapell, men på en høyde står en støpul med en kirkeklokke fra Olsen Nauen. Det er også en driftsbygning tilknyttet gravlunden. Støpul og driftsbygning ble tegnet av Terje Thorstensen, og kirkegården ble innviet den 30. august 1978. I jubileumsboken om Stokken kirke omtales stedet som Kistefjell.

 

Kirkevergen har det daglige ansvar for stell og vedlikehold, og ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få glede seg over Helleheia gravlund med dens mangfold og flotte omgivelser.

 

nyheter
Kart og kjøreanvisning

Kjøreanvisning til Helleheia gravlund

les mer om
infotavle helleheia gravlund