• Inntoget i Jerusalem
  • Nattverden
  • Hos Pilatus
  • Korsfestelsen
  • Oppstandelsen 2
Gudstjenesteoversikt kirkene i Arendal

Kirkelige handlinger

Dåp i kirken

Når du ønsker å gjøre en avtale om dåp:

Konfirmasjon i kirken

Når du ønsker å bli konfirmert:

Vigsel i kirken

Har dere planer om å gifte dere?

Gravferds-seremoni i kirken

Når du ønsker en kirkelig gravferdsseremoni

vil du foreslå kandidater?

Kirkevalget 2019

Det er nedsatt nominasjonskomiteer i alle menigheter som arbeider med å ferdigstille lister til årets kirkevalg.  Innen 17. april er det mulig å sende inn forslag til kandidater, se annonse nedenfor.

Det er også mulig å stille alternative lister ved valget.  Disse må sendes inn på godkjent skjema, inneholde minst så mange navn som det er faste medlemmer i rådet, og være underskrevet av minst 10 stemmeberettigede personer.  Listen må være det respektive menighetsråd i hende innen kl. 12.00 tirsdag 30. april.

Alle medlemmer av Den norske kirke som er født før 1.1.2005 og som er folkeregisterført i soknet har stemmerett.

Alle medlemmer av Den norske kirke som er født før 1.1.2002 og som er folkeregisterført i soknet er valgbare.

Skjema for innlevering av liste

Kirkevalgregler

Valghåndbok

nyheter

Stilling som organist/menighetsmusiker Hisøy

ORGANIST/MENIGHETSMUSIKER I HISØY MENIGHET 100 % stilling som organist/menigh...   Les mer...

Kirkens sos søker medarbeidere i Arendal/Grimstad

   Les mer...

Stilling som kirketjener Stokken

Utvidet søknadsfrist KIRKETJENER 40% STILLING – ARENDAL KIRKELIGE ...   Les mer...

Kirkevalg 2019

Kirkevalget nærmer seg.  Her kan du få litt nærmere informasjon fra Agder og ...   Les mer...

Konfirmasjon er for alle!

   Les mer...

Kirkevergen i Arendal flytter

Kirkevergen og prosten i Arendal har holdt til i Arendal rådhus siden 2005.  I ...   Les mer...

Finn din menighet

Nå kan du enkelt få en oversikt over menighetsgrenser og adresser via tilgang t...   Les mer...

MinMenighetsportal

   Les mer...

Påskens gudstjenester