arendal kirkelige fellesråd > Forside

På grunn av den situasjonen vi nå er inne i er det fra sentralt hold satt strenge begrensinger for bruk av kirkene våre.

Begravelser og bisettelser søkes gjennomført som normalt, men med maksimalt 50 personer tilstede i kirken.
Det kan komme ytterligere begrensinger i antallet , og det er krav om at begrensingen overholdes
.

Kirkevergens kontor i Arendal er stengt for publikumshenvendelser

Sentralbordet er betjent mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00

Ring 37 01 35 80

mail: post@agderkirken.no

Kirkelige handlinger

Dåp i kirken

Når du ønsker å gjøre en avtale om dåp:

Konfirmasjon i kirken

Når du ønsker å bli konfirmert:

Vigsel i kirken

Har dere planer om å gifte dere?

Gravferds-seremoni i kirken

Når du ønsker en kirkelig gravferdsseremoni

nytt fra gravplassforvaltningen
nyheter

Kirkevalget 2019 resultater

Her er oversikten over nye menighetsråd i Arendal 2019 - 2023    Les mer...

Konfirmasjon er for alle!

   Les mer...

Kirkevergen i Arendal flytter

Kirkevergen og prosten i Arendal har holdt til i Arendal rådhus siden 2005.  I ...   Les mer...

Finn din menighet

Nå kan du enkelt få en oversikt over menighetsgrenser og adresser via tilgang t...   Les mer...

MinMenighetsportal

   Les mer...

gudstjenester i Arendal