Menighetspedagog i Øyestad menighet


100 % fast stilling som menighetspedagog i Øyestad menighet, Arendal prosti, er ledig fra 01.01.2021 da vår menighetspedagog blir pensjonist.

Øyestad sokn har i dag ca. 8 300 medlemmer. Omlag 2 000 barn og unge tilhører aldersgruppen 0-18 år. Innenfor menighetens grenser finnes det 14   barnehager og 4 skoler for barn i grunnskolealder.

 

I soknet er det tre vakre kirker: Bjorbekk, Engene og Øyestad gamle kirke. I tillegg har vi et flott menighetssenter.

Menighetspedagogen inngår i menighetens stab som også består av sokneprest, kapellan, organist, menighetssekretær og kirketjenere. Øyestad menighet har kontor i Øyestad menighetssenter på Nedenes, sammen med staben i Hisøy menighet.

Hovedoppgaver:

 • Lede det praktiske og administrative ansvaret for trosopplæringen i menigheten
 • Ivareta lederoppgaver for eksisterende tiltak innen trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år
 • Videreutvikle og initiere nye tiltak i samarbeid med menighetsrådet
 • Delta i konfirmantundervisningen
 • Involvere og veilede frivillige i barne- og ungdomsarbeidet
 • Gjennomføre tiltak på prostinivået i samarbeid med andre

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning for arbeid med barn og unge
 • Evne til og kunnskap om å formidle kristen tro
 • Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom
 • Datakunnskap og erfaring med ulike kommunikasjonskanaler/sosiale medier
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å inspirere og formidle en levende tro til barn og unge
 • Nyskapende
 • Selvstendig og initiativrik
 • Kontaktskapende og relasjonsbyggende
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr:

 • Spennende og positivt arbeidsfellesskap, både innad i staben, i menigheten og i prostiets felles satsninger
 • Gode arbeidsforhold
 • Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må regne med noe kvelds- og helgearbeid og leiropphold.
 • Søkeren må være medlem av Den norske kirke.
 • Det må fremlegges politiattest ved tiltredelse i stillingen

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes menighetsrådsleder Børre Hjertnes tlf. 91789193, e-post: bhjertn@gmail.com eller avdelingsleder Arne Homme tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på www.Øyestad.menighet.no

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søknad med CV sendes Arendal kirkelige fellesråd postboks 1823,

4858 Arendal evt. på mail post@agderkirken.no innen 25.10.2020.

Tilbake