PROSTEN I ARENDAL
pressemelding

PRESSEMELDING
Gjennom de siste ukene har vi alle måttet forholde oss til at aktiviteter og planer fortsetter å bli avlyst i byen og over hele landet. På grunn av Covid-19 og smittefare, får vi stadig nye retningslinjer og begrensninger. Det gjelder også Den norske kirke og Arendal prosti, og vi arbeider med å tilpasse oss denne virkeligheten. Jeg ønsker på denne måten å informere om det vi vet pr. i dag og formidle hvordan kirken fortsatt er tilstede.


GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
Det blir ikke åpne gudstjenester i kirkene i ukene fremover, heller ikke gjennom påskeuken. Vi ønsker likevel å være tilstede som kirke på de måter vi kan. Nettsiden www.arendal.kirken.no/prost gir en oversikt over hva som skjer i prostiet fremover. Her kan du hver dag finne en ny andakt eller gudstjeneste fra en av våre lokale kirker. Du finner også link til menighetenes hjemmesider, som gir informasjon om lokale tiltak og digitale fellesskap. Se for øvrig www.kirken.no for et rikelig tilbud av direktesendte gudstjenester. NRK sender gudstjeneste fra Tromsø domkirke palmesøndag, langfredag og 1. påskedag.

Alle andre samlinger og aktiviteter er også flyttet til digitale medier, inkludert trosopplæring og konfirmasjonsundervisning. 

KLOKKERINGING
Når vi nå ikke kan ringe inn til gudstjenester som vanlig, gjeninnføres den gamle ordningen for «helgeringing» over hele landet. Hver lørdag fra kl. 17.00 – i 10 minutter – vil klokkene lyde fra prostiets kirker. 
Påskeaften ringes høytiden inn som vanlig, fra kl. 17.00-18.00.
1. påskedag kimer og ringer vi et kvarter frem til kl. 11.00 i de kirkene som skulle hatt høytidsgudstjenester. 

KONFIRMASJON
Alle konfirmasjoner i Arendal prosti blir flyttet til høsten. Konfirmantene vi motta informasjon fra de som har ansvar for undervisningen. Se også hver enkelt menighets hjemmeside.

DÅP
De som har bestilt dåp til søndagene fremover vil bli kontaktet av den lokale prest. Dersom det er ønske om det, vil vi pr. i dag kunne forrette dåp med de aller nærmeste til stede.

VIELSER
Det vil også være mulig å holde en enkel vigselsseremoni med noen få tilstede. Alle som ønsker det kan også få tilbud om en kirkelig seremoni til høsten, eller når begrensningene er opphevet.

BEGRAVELSER
Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene i Arendal har satt en foreløpig grense på 50 personer for deltakelse i begravelser og bisettelser. Noen steder er tallet ytterligere begrenset på grunn av størrelsen på rommet. Vi har også fått pålegg om å sørge for at folk sitter med god avstand til hverandre og at man unngår fysisk kontakt. 

Det er vondt å måtte håndheve dette i den sorgens stund som en begravelse er, men vi vil dessverre ikke kunne gjøre unntak fra det som er pålagt oss. Sammen med de pårørende og gravferdsbyråne vil vi likevel gjøre det beste vi kan for å holde verdige og gode seremonier.

MENIGHETSKONTORENE
Kirkevergens kontor i Arendal og Froland er stengt for publikumsbesøk. I Arendal er sentralbordet hos kirkevergen betjent mandag – fredag kl. 10.00-12.00. Froland menighetskontor tar imot telefonhenvendelser. De andre lokale menighetskontorene er stengt. 

KONTAKT
Prester og andre ansatte er i tjeneste. Ta gjerne kontakt med oss! Alle menigheter har kontaktinformasjon på sine nettsider.

www.arendal.kirken.no/prost
www.facebook.com/arendalprosti

1. april 2020

Jorunn Raddum
Prost i Arendal

følg prosten i arendal på facebook

gudstjenster i arendal prosti

andakter i en spesiell tid

Ord for dagen fra Tromøy kirke

Ord for dagen fra Tromøy kirke fredag 3.april 2020 ved Espen Kjørven og Halldis...   Les mer...

Ord for dagen fra Barbu kirke ved sokneprest Rannveig Aas Olsbu, organist Leif Rino Müller og kirketjener Siri Anderse

Andakt fra Barbu kirke torsdag 2.april 2020 ved Rannveig Aas Olsbu, Leif Rino M...   Les mer...

Ord for dagen fra Engene kirke i Øyestad onsdag 1.april 2020

Andakt fra Engene kirke i Øyestad onsdag 1.april 2020 ved vikarprest Bjarte Våg...   Les mer...

Ord for dagen fra Flosta kirke tirsdag 31.3.2020

Andakt fra Flosta kirke ved sokneprest Elin Ann Øvensen, menighetspedagog Liv O...   Les mer...

Ord for dagen fra Trefoldighetskirken mandag 30. mars

Ord for dagen fra Trefoldighetskirken ved sokneprest Eckhard Graune, kantor Tim...   Les mer...

Gudstjeneste Hisøy kirke søndag 29. mars 2020

Gudstjeneste Hisøy kirke søndag 29. mars 2020 ved sokneprest Erik Noddeland og ...   Les mer...

Ord for dagen fra Froland kirke

Ord for dagen fra Froland kirke ved kateket Øystein Vaaje og organist Ingrid Sm...   Les mer...

Ord for dagen fra Færvik kirke

Ord for dagen fra Færvik kirke ved Espen Kjørven og Halldis Berntsen    Les mer...

Ord for dagen fra Barbu kirke 26.mars 2020

Ord for dagen fra Barbu kirke 26.mars 2020 ved sokneprest Rannveig Aas Olsbu og...   Les mer...

Maria – førr ei dame

Ord for dagen 25.3.2020 fra Øyestad gamle kirke ved vikarprest Bjarte Våge og k...   Les mer...