Meny
Stokken menighetsråd
Barnesang
Leie av Stokken kirkesenter
Her finner du oss
Misjonsringen NMS
Stokken Barnekor
Ansatte
Konfirmasjon Stokken
Trosopplæring
"Lys Våken"
Speiderarbeid; gutter
Speiderarbeid; jenter
Vennskapsmenigheten
LOGG
Praktbok om kirkeskip

http://arendal.kirken.no/img/10_10_12_Kirkebygget/Bilde_kirkeskip2.jpg Stokken menighet har til salgs en flott bok om kirkeskipene i Aust-Agder.
Klikk på bildet for mer

Nyhets e-post

Dersom du ønsker å få melding når nyheter kommer på nettsiden, send en e-post til kj-te@online.no

 

Trefoldighetskirken 4. mars

http://arendal.kirken.no/img/02_09_2016_Prostihelg/Plakat_2018_var.PNG

Moland menighet

 1.1. 2018 blir Austre Moland, Stokken og Flosta sokn historiske

http://arendal.kirken.no/img/10_10_14_Kirkebygg/20160614_144613.jpg http://arendal.kirken.no/img/./Stokken_kirke.jpg http://arendal.kirken.no/img/10_10_14_Kirkebygg/IMG_0098.JPG
Agder og Telemark bispedømmeråd har vedtatt at Austre Moland, Flosta og Stokken slås sammen til et sokn fra 1. januar 2018.  Den nye menigheten får navnet Moland menighet.  Bispedømmerådet har i tillegg vedtatt at Myra grunnkrets skal overføres fra Austre Moland til Trefoldighet menighet fra 1. januar 2018.  Samtidig overføres deler av Sprøkilen grunnkrets til Barbu menighet.

Den nye Moland menighet vil få ca 6 000 medlemmer og blir blant de største menighetene i Arendal sammen med Øyestad og Barbu.

På et felles menighetsrådsmøte mellom Austre Moland, Flosta og Stokken 6. april ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med sammenslångsprosessen frem  mot årsskiftet.  Arbeidsgruppen får et bredt mandat og skal levere en rådgivende innstilling til menighetsrådet i den nye menigheten. 

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer
Stokken

Kristen Bjormyr
Bente Knutsen
Kjartan Telle
Austre Moland Linda Skjulestad
Jostein Myhre
Flosta
Thorjus Tvede
Ellen Stornes
Prester Elin Ann Øvensen
Bjørn Inge Holberg
Ansatte Nina Irslinger
Liv Olsen Straume
Gerald Ottersland
Prost/prosjektleder Kolbjørn Gunnarson
Sekretariat Oddrun Høyland
Arne Homme
 
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Felles menighetskontor med Austre Moland og Flosta:

Nesgt.13, 4810 Eydehavn
Tlf: 37013680

Stokken kirke,  
Skibvig ringvei 1             
4816 Saltrød

Konfirmant 2018

http://arendal.kirken.no/img/11_09_16_Konf/konfirmant_2017_gronn.png
Elektronisk påmelding til konfirmasjon i 2018 for  Austre Moland, Flosta og Stokken kan du gjøre her 
http://arendal.kirken.no/img/10_08_03_Div_bilder/TOPP_konfirmasjon21.jpg
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no