Meny
KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp
- Melding av dåpsønske
Trosopplæring
Lær dem å lede
Vigsel
Gravferd
Medlemskap
Selvbetjeningsløsning
KIRKEGÅRDSFORVALTNING
Feste av gravsted
Gravlegat
Sommerstell
Vedtekter
Søk etter gravlagte
Familiegravsteder
- Arendal kirkegård
- Hisøy kirkegård
Velg din menighet
Austre Moland
Barbu
Flosta
Hisøy
Moland
Stokken
Trefoldighet
Tromøy
Øyestad

BE EN BØNN

 http://arendal.kirken.no/img/13_02_25_Boennedag/BeEnBonn.PNG

 Kirkens SOS

  Informasjonsfilm om kremasjon 
Kremasjon 

Veiledning ved dødsfall

http://arendal.kirken.no/img/12_09_2016_Kirkegaarder/Sommerstellbrosjyre.PNG

KALENDER
02 Juli
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
09 Juli
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
16 Juli
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
23 Juli
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
29 Juli
18:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
30 Juli
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
06 August
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
13 August
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
20 August
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
27 August
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
03 September
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
10 September
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke

  Utskriftsvennlig side

Alle barn som blir døpt har rett og krav på å bli opplært i den kristne tro de er døpt til.

Foreldre og faddere står sammen med menigheten de tilhører ansvarlig for opplæringen i kristen tro.

Gjennom mange år var skolen ansvarlig for å formidle kristen tro til barna, men nåværende formålsparagraf og KRLE–fag gjør det klart at skolen ikke er arena for opplæring i kristen tro.

Stortinget har derfor bevilget penger til Trosopplæringsreformen "Størst av alt" som skal gi kirken mulighet til å gi sine døpte medlemmer en trosopplæring tilsvarende den som tidligere foregikk i skolen, med et omfang på 320 timer fra 0 – 18 år.

Trosopplæringsreformen i Arendal

Fra 2013 har kirken i Arendal og Froland fått trosopplæringsmidler, og samtlige menigheter er nå i gang med å lage sine egne trosopplæringsplaner. Det vil også bli tilsatt medarbeidere med særlig ansvar for trosopplæringen. Trosopplæringsreformen skal gi foreldrene hjelp til å oppdra barna i kristen tro, og det forventes av dem som døper sine barn at de også deltar i lokalmenighetens trosopplæring. Barna/familiene får innkalling/invitasjon fra sin lokale menighet.

Trosopplærings tiltakene vil varierer litt fra menighet til menighet, og noe foregår i samarbeid mellom flere menigheter.

Eksempler på trosopplæringstiltak (se under din lokalmenighet)

 • Dåpssamtale
 • Babysang
 • Gudstjenester og samlinger for familier som har hatt dåp                                                                            
 • Søndagsskole
 • Utdeling av 4–årsbok
 • 6. årsklubb eller tilsvarende
 • Tårnagenthelg i kirka for 8–9 åringer
 • LysVåken og juniorkonfirmasjon for 10–11 åringer
 • Konfirmasjon
 • Lær dem å lede – medarbeiderkurs etter konfirmanttiden

Hva skal barn og ungdom lære?

 • kristne grunnverdier som nestekjærlighet og respekt for andre slik det kommer fram  i de 10 bud og Jesu undervisning
 • bibelhistorie og troslære
 • å praktisere kristen tro ved å lære å be, lese i Bibelen og delta i gudstjenester og kristent barne– og ungdomsarbeid
 • å feire kristne høytider

Mer om trosopplæring finner du her

                          

 
Kontaktinfo

Den norske kirke, Arendal

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4. etg
4836 Arendal

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

Sentralbord:
37013580

E-post:
post@agderkirken.no

Bankkonto: 3000.30.54248

Ukens gudstjenester

http://arendal.kirken.no/img/31_08_2016_Gudstjenesteannonser/20170625.PNG

Påmelding til dåp
Vi har tatt i bruk selvbetjeningsløsning for melding til dåp.
Ved å benytte linken nedenfor kan man selv velge sted og tid for dåpshandlingen og selv legge inn navn og personopplysninger på barn, foreldre og faddere.

Melding av dåpsønske
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no