Meny
Menigheter med nye hjemmesider
Trefoldighet
Tromøy
KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp
- Melding av dåpsønske
Trosopplæring
Lær dem å lede
Vigsel
Gravferd
Medlemskap
Selvbetjeningsløsning
KIRKEGÅRDSFORVALTNING
Feste av gravsted
Gravlegat
Sommerstell
Vedtekter
Søk etter gravlagte
Familiegravsteder
- Arendal kirkegård
- Hisøy kirkegård
Velg din menighet
Austre Moland
Barbu
Flosta
Hisøy
Moland
Stokken
Trefoldighet
Tromøy
Øyestad

BE EN BØNN

 http://arendal.kirken.no/img/13_02_25_Boennedag/BeEnBonn.PNG

 Kirkens SOS

  Informasjonsfilm om kremasjon 
Kremasjon 

Veiledning ved dødsfall

http://arendal.kirken.no/img/12_09_2016_Kirkegaarder/Sommerstellbrosjyre.PNG

KALENDER
21 Januar
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Austre moland kirke
11:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad menighetssenter
11:00 Gudstjeneste, Hisøy kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy kirke
18:00 Gudstjeneste, Stokken kirke
28 Januar
11:00 Gudstjeneste, Stokken kirke
11:00 Familiegudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Bjorbekk kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
18:00 Ungdomsgudstjeneste, Barbu kirke
18:00 Gudstjeneste, Færvik kirke
18:00 Gudstjeneste, Flosta kirke
03 Februar
08:00 TÅRNAGENTHELG, Bjorbekk kirke
04 Februar
11:00 Gudstjeneste, Bjorbekk kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad gamle kirke
11:00 Gudstjeneste, Austre moland kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11 Februar
11:00 Karnevalsgudstjeneste i Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Austre moland kirke
16:00 Gudstjeneste, Stokken kirke
14 Februar
19:00 Gudstjeneste, Stokken kirke
19:00 Gudstjeneste i Trefoldighetskirken
18 Februar
11:00 Gudstjeneste, Flosta kirke

  Utskriftsvennlig side

Alle barn som blir døpt har rett og krav på å bli opplært i den kristne tro de er døpt til.

Foreldre og faddere står sammen med menigheten de tilhører ansvarlig for opplæringen i kristen tro.

Gjennom mange år var skolen ansvarlig for å formidle kristen tro til barna, men nåværende formålsparagraf og KRLE–fag gjør det klart at skolen ikke er arena for opplæring i kristen tro.

Stortinget har derfor bevilget penger til Trosopplæringsreformen "Størst av alt" som skal gi kirken mulighet til å gi sine døpte medlemmer en trosopplæring tilsvarende den som tidligere foregikk i skolen, med et omfang på 320 timer fra 0 – 18 år.

Trosopplæringsreformen i Arendal

Fra 2013 har kirken i Arendal og Froland fått trosopplæringsmidler, og samtlige menigheter er nå i gang med å lage sine egne trosopplæringsplaner. Det vil også bli tilsatt medarbeidere med særlig ansvar for trosopplæringen. Trosopplæringsreformen skal gi foreldrene hjelp til å oppdra barna i kristen tro, og det forventes av dem som døper sine barn at de også deltar i lokalmenighetens trosopplæring. Barna/familiene får innkalling/invitasjon fra sin lokale menighet.

Trosopplærings tiltakene vil varierer litt fra menighet til menighet, og noe foregår i samarbeid mellom flere menigheter.

Eksempler på trosopplæringstiltak (se under din lokalmenighet)

 • Dåpssamtale
 • Babysang
 • Gudstjenester og samlinger for familier som har hatt dåp                                                                            
 • Søndagsskole
 • Utdeling av 4–årsbok
 • 6. årsklubb eller tilsvarende
 • Tårnagenthelg i kirka for 8–9 åringer
 • LysVåken og juniorkonfirmasjon for 10–11 åringer
 • Konfirmasjon
 • Lær dem å lede – medarbeiderkurs etter konfirmanttiden

Hva skal barn og ungdom lære?

 • kristne grunnverdier som nestekjærlighet og respekt for andre slik det kommer fram  i de 10 bud og Jesu undervisning
 • bibelhistorie og troslære
 • å praktisere kristen tro ved å lære å be, lese i Bibelen og delta i gudstjenester og kristent barne– og ungdomsarbeid
 • å feire kristne høytider

Mer om trosopplæring finner du her

                          

 
Kontaktinfo

Den norske kirke, Arendal

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4. etg
4836 Arendal

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

Sentralbord:
37013580

E-post:
post@agderkirken.no

Bankkonto: 3000.30.54248

Påmelding til dåp
Vi har tatt i bruk selvbetjeningsløsning for melding til dåp.
Ved å benytte linken nedenfor kan man selv velge sted og tid for dåpshandlingen og selv legge inn navn og personopplysninger på barn, foreldre og faddere.

Melding av dåpsønske
Ukens gudstjenester

http://arendal.kirken.no/img/31_08_2016_Gudstjenesteannonser/20180114.PNG

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no