Meny
KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp
- Melding av dåpsønske
Trosopplæring
Lær dem å lede
Vigsel
Gravferd
Medlemskap
Selvbetjeningsløsning
KIRKEGÅRDSFORVALTNING
Feste av gravsted
Gravlegat
Sommerstell
Vedtekter
Søk etter gravlagte
Familiegravsteder
- Arendal kirkegård
- Hisøy kirkegård
Velg din menighet
Austre Moland
Barbu
Flosta
Hisøy
Moland
Stokken
Trefoldighet
Tromøy
Øyestad

BE EN BØNN

 http://arendal.kirken.no/img/13_02_25_Boennedag/BeEnBonn.PNG

 Kirkens SOS

  Informasjonsfilm om kremasjon 
Kremasjon 

Veiledning ved dødsfall

http://arendal.kirken.no/img/12_09_2016_Kirkegaarder/Sommerstellbrosjyre.PNG

KALENDER
22 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Eldres kirkesøndag, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Bjorbekk Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad Gamle Kirke
29 Oktober
11:00 Familiegudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Reformasjonsgudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad Menighetssenter
18:00 Ungdomsgudstjeneste, Barbu Kirke
05 November
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Allehelgensgudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Bjorbekk Kirke
18:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
18:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
12 November
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad Gamle Kirke
19 November
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Menighetshus
26 November
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke

  Utskriftsvennlig side

                       Bilder - Feste

Et gravsted som benyttes for første gang reserveres vederlagsfritt i 20 år for bosatte i Arendal kommune.

Når denne perioden er over, er det mulig å feste gravstedet for nye 10 år av gangen - inntil totalt 60 år etter siste gravlegging.

Når en ektefelle dør, er det mulig for gjenlevende ektefelle å feste gravstedet ved siden av for 20 år.

Etter utløp ev denne perioden vil begge gravstedene ev. måtte fornyes for nye 10 år av gangen, inntil totalt 60 år.


Festeavgift for 20 år: Kr. 6 000,- pr. grav.

 Festeavgift for 10 år:  Kr. 3 000,- pr. grav.


Viktig å merke seg er at det er fester som har ansvaret for gravstedet, og som har myndighet til å avgjøre eventuell gjenbruk/fornyelse/overføring av festet. 

 

                        

 
Kontaktinfo

Den norske kirke, Arendal

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4. etg
4836 Arendal

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

Sentralbord:
37013580

E-post:
post@agderkirken.no

Bankkonto: 3000.30.54248

Ten SIng Norway på turne
http://arendal.kirken.no/img/20_10_2016_Plakater/TenSingNorway17.PNG
Påmelding til dåp
Vi har tatt i bruk selvbetjeningsløsning for melding til dåp.
Ved å benytte linken nedenfor kan man selv velge sted og tid for dåpshandlingen og selv legge inn navn og personopplysninger på barn, foreldre og faddere.

Melding av dåpsønske
Ukens gudstjenester

http://arendal.kirken.no/img/31_08_2016_Gudstjenesteannonser/20171022.PNG

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no