Meny
KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp
- Melding av dåpsønske
Trosopplæring
Lær dem å lede
Vigsel
Gravferd
Medlemskap
Selvbetjeningsløsning
KIRKEGÅRDSFORVALTNING
Feste av gravsted
Gravlegat
Sommerstell
Vedtekter
Søk etter gravlagte
Familiegravsteder
- Arendal kirkegård
- Hisøy kirkegård
Velg din menighet
Austre Moland
Barbu
Flosta
Hisøy
Moland
Stokken
Trefoldighet
Tromøy
Øyestad

BE EN BØNN

 http://arendal.kirken.no/img/13_02_25_Boennedag/BeEnBonn.PNG

 Kirkens SOS

  Informasjonsfilm om kremasjon 
Kremasjon 

Veiledning ved dødsfall

http://arendal.kirken.no/img/12_09_2016_Kirkegaarder/Sommerstellbrosjyre.PNG

KALENDER
20 August
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste i Austre Moland Kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
27 August
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
18:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
31 August
19:00 Solidaritetsgudstjeneste, Trefoldighetskirken
03 September
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Austre Moland Kirke
17:00 Avskjedsgudstjeneste for soknepresten, Trefoldighetskirken
10 September
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Austre Moland Kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
17 September
11:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
24 September
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Velkomstgudstjeneste for ny sokneprest, Trefoldighetskirken
18:00 Ungdomsgudstjeneste, Barbu Kirke
01 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
08 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke

  Utskriftsvennlig side

Selvbetjeningsløsning for medlemskap i Den norske kirke finner du her

Medlemsskap i Den norske Kirke
 innledes ved at man blir døpt.

Dette skjer i de fleste tilfeller i ved at foreldre velger å bære sine små barn til dåp, men det kan også skje senere, enten i forbindelse med konfimasjon eller ved at man senere som voksen bestemmer seg for å bli medlem.

Den kirkelige myndighetsalder er 15 år. Dette betyr at ungdom etter dette selv kan bestemme slikt medlemsskap.


Innmelding
i Den norske kirke skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Den som melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt og skal gi følgende opplysninger:

a) fullt navn,
b) bostedsadresse,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får virkning for disse,
e) ev. ønske om dåp 

Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:

a) fullt navn,
b) bostedsadresse,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut.

Har du spørsmål omkring medlemsskap, så ta gjerne kontakt med oss!

Mer om medlemsskap finner du her..

Søknadsskjema finner du her..

 

 
Kontaktinfo

Den norske kirke, Arendal

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4. etg
4836 Arendal

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

Sentralbord:
37013580

E-post:
post@agderkirken.no

Bankkonto: 3000.30.54248

Ukens gudstjenester

http://arendal.kirken.no/img/31_08_2016_Gudstjenesteannonser/20170820.PNG

Påmelding til dåp
Vi har tatt i bruk selvbetjeningsløsning for melding til dåp.
Ved å benytte linken nedenfor kan man selv velge sted og tid for dåpshandlingen og selv legge inn navn og personopplysninger på barn, foreldre og faddere.

Melding av dåpsønske
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no