Meny
KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp
- Melding av dåpsønske
Trosopplæring
Lær dem å lede
Vigsel
Gravferd
Medlemskap
Selvbetjeningsløsning
KIRKEGÅRDSFORVALTNING
Feste av gravsted
Gravlegat
Sommerstell
Vedtekter
Søk etter gravlagte
Familiegravsteder
- Arendal kirkegård
- Hisøy kirkegård
Velg din menighet
Austre Moland
Barbu
Flosta
Hisøy
Moland
Stokken
Trefoldighet
Tromøy
Øyestad

BE EN BØNN

 http://arendal.kirken.no/img/13_02_25_Boennedag/BeEnBonn.PNG

 Kirkens SOS

  Informasjonsfilm om kremasjon 
Kremasjon 

Veiledning ved dødsfall

http://arendal.kirken.no/img/12_09_2016_Kirkegaarder/Sommerstellbrosjyre.PNG

KALENDER
29 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Familiegudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Reformasjonsgudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad Menighetssenter
18:00 Ungdomsgudstjeneste, Barbu Kirke
05 November
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Allehelgensgudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Bjorbekk Kirke
18:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
18:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
12 November
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad Gamle Kirke
19 November
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Menighetshus
26 November
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
18:00 Ungdomsgudstjeneste i Barbu Kirke
03 Desember
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
10 Desember
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke

  Utskriftsvennlig side

                                Bilder – Brudepar                         
Har dere planer om å gifte dere?   
           
Da vil vi gjerne få tilby dere vigsel i en av våre mange vakre kirker i Arendal.         
   
Det kan være lurt å planlegge dette i god tid, særlig dersom dere ønsker å benytte en av helgene i sommermånedene. 
 
 
 
Her er en oversikt over hva dere må ordne før vigselen kan finne sted:
  1. Ta kontakt med kirkekontoret for å avtale dato, tid og sted for vigselen 
  2. Ta kontakt med folkeregisteret for utfylling av skjemaer for "prøving av  ekteskapsvilkår" – eller last dem ned via linken nedenfor og send dem til folkeregisteret
  3. Send prøvingsattesten fra folkeregisteret til det lokale prestekontoret så snart som mulig, om den ikke allerede er sendt direkte dit fra folkeregisteret
  4. Vigselssamtale må avtales med den presten som skal vie dere. Ta kontakt med det lokale prestekontoret ca. en måned før vielsen.  Samtalen vil som oftest finne sted i den kirken hvor vigselen skal foregå.  Der vil det også bli en praktisk øvelse/gjennomgang av vigselsritualet
  5. Ta gjerne kontakt med organisten dersom dere har spørsmål eller ønsker når det gjelder musikk/ musikkinnslag under vigselen
  6. Ønsker dere å pynte i kirken før vigselen, må dette avtales på forhånd
 
Har dere ellers noen spørsmål, eller er det noe dere lurer på – ring oss gjerne på tlf. 37 01 35 80 eller send en mail til elin.christensen@agderkirken.no
  
Vi ønsker dere lykke til og håper at dere får en fin og minnerik dag!

Mer om vigsel  og nødvendige skjema finner du her.. 
 
 
 
Kontaktinfo

Den norske kirke, Arendal

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4. etg
4836 Arendal

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

Sentralbord:
37013580

E-post:
post@agderkirken.no

Bankkonto: 3000.30.54248

Ten SIng Norway på turne
http://arendal.kirken.no/img/20_10_2016_Plakater/TenSingNorway17.PNG
Påmelding til dåp
Vi har tatt i bruk selvbetjeningsløsning for melding til dåp.
Ved å benytte linken nedenfor kan man selv velge sted og tid for dåpshandlingen og selv legge inn navn og personopplysninger på barn, foreldre og faddere.

Melding av dåpsønske
Ukens gudstjenester

http://arendal.kirken.no/img/31_08_2016_Gudstjenesteannonser/20171022.PNG

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no