Meny
KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp
- Melding av dåpsønske
Trosopplæring
Lær dem å lede
Vigsel
Gravferd
Medlemskap
Selvbetjeningsløsning
KIRKEGÅRDSFORVALTNING
Feste av gravsted
Gravlegat
Sommerstell
Vedtekter
Søk etter gravlagte
Familiegravsteder
- Arendal kirkegård
- Hisøy kirkegård
Velg din menighet
Austre Moland
Barbu
Flosta
Hisøy
Moland
Stokken
Trefoldighet
Tromøy
Øyestad

BE EN BØNN

 http://arendal.kirken.no/img/13_02_25_Boennedag/BeEnBonn.PNG

 Kirkens SOS

  Informasjonsfilm om kremasjon 
Kremasjon 

Veiledning ved dødsfall

http://arendal.kirken.no/img/12_09_2016_Kirkegaarder/Sommerstellbrosjyre.PNG

KALENDER
02 Juli
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
09 Juli
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
16 Juli
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
23 Juli
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
29 Juli
18:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
30 Juli
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
06 August
11:00 Gudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
13 August
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
20 August
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
27 August
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
03 September
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
10 September
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke

  Utskriftsvennlig side

       
     

Bilder – Dåp

Gudstjenestelisten gir en oversikt over de søndager som er aktuelle for dåp i de enkelte kirker.

Informasjon om dette får du ved å kontakte kirkekontoret, se i menighetsbladet eller ved å benytte oversikten på menighetenes hjemmesider.Når du ønsker å gjøre en avtale om dåp:

  1. Ta kontakt med kirkekontoret (370 13580) eller det lokale menighetskontoret for å avtale tid og sted. Her registreres barnets navn, valg av faddere, aktuelle adresser, telefonr. o.l.
    Hvis dere selv ønsker å finne en aktuell dåpsdato, så kan dåpsønske registreres elektronisk her.
  2. Før dåpsdagen har dere en dåpssamtale med presten. Avtal tid og sted for denne samtalen.
  3. I samtalen snakker presten om dåpen og orienterer om det som skjer i kirken den aktuelle dåpssøndagen.
  4. NB! Er dere bosatt andre steder enn i Arendal så ta først kontakt med menighetskontoret der dere bor.

Mer om dåp finner du her..

 
Kontaktinfo

Den norske kirke, Arendal

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4. etg
4836 Arendal

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

Sentralbord:
37013580

E-post:
post@agderkirken.no

Bankkonto: 3000.30.54248

Ukens gudstjenester

http://arendal.kirken.no/img/31_08_2016_Gudstjenesteannonser/20170625.PNG

Påmelding til dåp
Vi har tatt i bruk selvbetjeningsløsning for melding til dåp.
Ved å benytte linken nedenfor kan man selv velge sted og tid for dåpshandlingen og selv legge inn navn og personopplysninger på barn, foreldre og faddere.

Melding av dåpsønske
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no